dwarsliggers

Dwarsliggers ... noodzakelijk om het rechte spoor te houden
          
lees meer over onze filosofie

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Wij samenToen ik enige tijd geleden over Lommel vloog was daar een drukte van jewelste. De CD&V hield daar haar congres: daar werd wereldgeschiedenis geschreven, daar moest ik bij zijn. Het loonde de moeite.

 

Plannen

Een van de dingen die beslist werden was dat na 2030 in ons land geen auto meer met een benzine- of dieselmotor meer mag rijden. Ik neem aan dat de partijleiding daar zo gelaten bij bleef omdat ze zelf wel al ergens vermoedt dat tegen die tijd de CD&V hoogstens nog links of rechts in een gemeenteraad zit.

Dat doet natuurlijk niets af aan de visionaire kracht van dit voorstel. Maar nadat het congres deze moedige, vooruitziende stap heeft gezet zullen er nog een paar kleinere details moeten geregeld worden.

We mogen daarmee onze grote scheppende geesten zoals Peeters en Beke niet belasten. Die hebben al hun aandacht en energie nodig voor het bedenken van hun volgend stoutmoedig plan. Ik zou hier graag een Belgische Marsmissie zien, waaraan de voltallige CD&V deel neemt. Ze kunnen dan op Mars weer eens met een absolute meerderheid regeren zoals vroeger in België. Dat moet toch aanspreken! Maar ik wil de heren natuurlijk niet in hun creativiteit hinderen met allerlei voorbarige concrete voorstellen.

Ondertussen moet dat auto ding op de sporen komen, en dat is dus duidelijk een opgave voor simpele duiven die bij het diep strategisch denken enkel in de weg zouden staan. Voor iemand zoals ik dus. Het komt goed uit dat ik nog een van die onwrikbare oude CVP militanten ben. Ik ben niet voor niets een simpele duif. Ik heb nog ooit mee gemanifesteerd voor ”de ziel van ’t kind” en “weg met Collard” gescandeerd. Ik voel het nat van de waterkanonnen nog in mijn pluimen. Ik was erbij in Poupehan; als postduif. Dat Wilfried Martens uiteindelijk toch telefoneerde in plaats van mijn diensten te gebruiken, zodat ik mijn historische rol niet kon spelen, heeft me toen gekwetst maar ik heb het verteerd.

Mij kregen ze niet weggejaagd, niet eens met ARCO, hoewel het met Marc Eyskens niet veel scheelde. Die gaf me altijd het gevoel dat hij me een ring door mijn bek wilde boren, en ik heb er al een aan mijn poot.

Het maakt me trots en tevreden dat ik me hier voor de partij verdienstelijk kan maken. Ik moet dus een niche vinden waar ik nuttig werk kan leveren. Ik denk dat ik alvast met het ‘basic engineering’ begin. Van Beke kunnen we dat onmogelijk verwachten: meneer is – jammerlijk onmiskenbaar – van de Limburg. Peeters heeft het te druk met zijn verantwoordelijkheid nemen en in gesprekken met alle betrokkenen een brede consensus zoeken en een dito draagvlak vormen. “Heu… over wat eigenlijk?”. “Stel geen stomme vragen!”

Bovendien moeten die cijfers kloppen.

Daar gaan we dan:

Even cijferen

Er zijn in Belgie ongeveer 6 miljoen personenwagens. Die hebben een gemiddeld vermogen van 40 kW. We nemen aan dat die 3% van de tijd werken. Dat zal U als bijna ongelofelijk weinig voorkomen. Mij ook! Maar geloof me: dat cijfer is zelfs nog aan de hoge kant. Dat geeft natuurlijk ook te denken. Belangrijk voor ons thema is echter: welk vermogen moeten we daarvoor gemiddeld ter beschikking hebben?

6.106.40.103.3.10-2 Watt of 7,2.109 dat zijn 7.200.000.000 Watt of 7.2 GigaWatt

Dat zegt me heel weinig en U waarschijnlijk ook niet veel! Om U een idee te geven: dat is iets meer dan onze complete nucleaire capaciteit.

Misschien eens anders proberen: hoeveel benzine/diesel is daarvoor nodig per jaar?

De verbrandingswarmte van benzine/diesel is 44MJ of 44.106 Joule/kg

Daar het rendement van verbrandingsmotoren rond de 30% ligt krijgen we netto slecht ongeveer 13,2.106 J/kg op de wielen.

Om 7,2.109 Watt op te wekken hebben we dus 7.2.109 : 13,2.106 = 545 kg/sec brandstof nodig dat is 545.60.60.24.365 = 17,2.109 kg/jaar  of 17,2 miljoen ton/jaar                                

Dat is al iets meer concreet. Klopt ook enigermate met de verbruikscijfers die we kennen.

De verbranding daarvan genereert 54 miljoen ton CO2 per jaar. Oieoeioei: dat is veel CO2. Ik zie daar, na enige studie en nadenken, persoonlijk niet veel kwaad in. Het verhoogt het soortelijk gewicht van de lucht een beetje, en dat vliegt iets makkelijker. De Jef, mijn baas, is een verstandig man. Hij zegt dat ik met zo’n uitspraken toch voorzichtig moet zijn. Hij denkt zelf ook niet dat er van dat CO2 een groot gevaar uitgaat, maar er zijn mensen die heel kwaad worden als ze dat horen. Dat raakt mijn koude pluimen niet: ik hang daar boven! Maar van de andere kant ben ik partijmilitant, dus als Beke en Peeters geloven dat de wereld daarvan naar de N-VA gaat zal het wel zo zijn.

Daarom gaan we dat nu elektrisch doen. Dan ontstaat er geen CO2 want elektriciteit komt uit een stekdoos. Het probleem is dat ik er geen flauw idee van heb hoeveel 7,2 GigaWatt eigenlijk is. Eens kijken hoeveel elektriciteitscapaciteit Belgie heeft: 20 GigaWatt. Zie je wel; ruim genoeg dus.

Ogenblikje! Die 20 is een Belgisch cijfer en dus surrealistisch. Dat betekent dat we ze wel hebben maar niet echt. Vorig jaar heeft alles zo hard mogelijk gedraaid en er is maar – gemiddeld – 10 GigaWatt uitgekomen. Hoe kan dat nu?

Wel, die 20 Gigawat is gewoon samengeteld wat er op de naamplaatjes van de apparatuur staat. Maar dat betekent niet dat we dat ooit ter beschikking hebben. Onze capaciteit bestaat ongeveer uit gelijke delen nucleair, fossiele brandstoffen (hoofdzakelijk gas) en hernieuwbare energieën (biomassa, wind en photovoltaic en een spatje waterkracht). Voor de eerste twee categorieën valt het nogal mee. De kerncentrales staan ook al eens stil, ofwel voor echt onderhoud of ook omdat de een of andere ‘activist’ weer een haar in de soep gevonden heeft waarmee hij zich interessant kan maken. Maar de kerncentrales hebben, met 30% van de capaciteit 54% van de productie geleverd. De met fossiele brandstoffen gestookte installaties waren met 43% van de capaciteit goed voor 34% van de productie. Dat is verklaarbaar omdat hier onze broodnodige reservecapaciteit zit. Hier moet, als alles goed zit, een deel stilstaan.

Voor de hernieuwbare is dat anders. Biomassa is vrij betrouwbaar, maar wind en photovoltaic zijn een ander paar mouwen. Met 15% van de capaciteit hebben ze 4,2 % van de productie geleverd, en die hebben zo veel geproduceerd als ze konden. Hoe kan dat nu? Wel, omdat de wind niet altijd waait en de zon niet altijd schijnt. Dat mag, ook voor simpele duiven, een waarheid als een koe zijn, ze wordt niet begrepen en meestal gewoon ‘vergeten’.

We hebben dus geen overschot. Helemaal integendeel: het wordt nipt. Die 7,2 GigaWatt gaan we dus netto moeten maken en verdelen.

 

Investeren

Dat ‘maken’ is, waarschijnlijk tot uw verbazing, nog het simpelste van de twee. Beginnen we daar mee. We hebben meerdere mogelijkheden.

De activisten zullen hier natuurlijk windmolens en zonnepanelen voorstellen. Dat is echt niet realistisch. Een tipje van de sluier hebben we hierboven al opgelicht: dat gaat alleen als er een overschot aan nucleaire of thermische generatoren klaar staat die kunnen inspringen als er geen zon of wind is. Als zon en wind het alleen moeten doen en we voorraad moeten aanleggen voor, bij voorbeeld een week windstilte zonder zon, hebben we een stuwmeer van 1000 km2 nodig dat we enkel kunnen aanleggen door de – bewoonde – diepe dalen in de Ardennen af te dammen en onder water te zetten. Gezien CD&V weer stevig op de Belgische toer is zal het enthousiasme daarvoor in grenzen blijven. Trouwens hiervoor zouden de Walen nu eens terecht op hun achterste poten staan. Niet dus.

We kunnen de nodige thermische centrales bouwen. Dat betekent dan wel dat we die 54 miljoen ton CO2 – waar het eigenlijk om ging – nog altijd maken (hoewel misschien een beetje minder: die centrales hebben een beter rendement dan auto’s), gewoon ergens anders. Maar de mensen gaan dat niet direct door hebben omdat ze geen centrale zien, enkel een stekdoos. Tjeef zijnde, vind ik dat dus toch een interessante optie.

Een gascentrale kost ongeveer 0,9 Euro per Watt. Daar gaan we dus 6,5 miljard voor moeten ophoesten. Peulschil als ik eraan denk dat de overkapping van de Antwerpse ring zelfs nog meer zou kosten. En daar praten we ook over alsof het om een nieuw dak voor de fietsenstalling zou gaan. Het geld komt blijkbaar uit onze oren. We zien niet op een miljard meer of minder. Bovendien bewijzen we de heer Poetin hiermee een vriendendienst: hij is de enige die, op afzienbare termijn, dergelijke gashoeveelheden kan leveren en hij kan de centjes goed gebruiken.

Nu ben ik een racist. Ze zeggen dat omdat ik nooit een goed woord voor katten over heb. Ik geef dus, als ik dan toch gepluimd moet worden, mijn geld nog altijd liever aan een Rus dan aan een Arabier. Dus vooruit maar met die gasvuren!

Veertien jaar zijn echter een beetje weinig om die centrales te bouwen. Normaal zou dat echt geen probleem mogen zijn, maar wij leven in België. Iedereen, zelfs een clown die nog te dwaas is voor de reclamewereld, kan hier een bouwproject jaren en jaren vertragen door actiegroepen op te richten of/en rechtszaken aan te spannen. Zie Antwerpse verkeersmiserie. En… “waar een wij is is een blokkade” (de groene hesjes boven halen).

Theoretisch zouden we ook voor die 7,2 GigaWatt de nodige kerncentrales kunnen bouwen en daardoor onze nucleaire capaciteit verdubbelen. Die produceren namelijk geen gram CO2 wat mij niet zo vreselijk belangrijk voorkomt maar onze progressieve klimaatactivisten bij CD&V waarschijnlijk wel. Bovendien produceren ze de goedkoopste stroom, afgezien van waterkracht die wij dus niet/nauwelijks hebben. En tenslotte, ik ben wel liever afhankelijk van de Russen dan van de Arabieren, maar toch het liefst van al van helemaal niemand.

Dat wordt wel niets: we willen geen nieuwe kerncentrales, we willen de bestaande zelfs sluiten. Goed dat ik eraan denk: alles wat we daar afschakelen komt natuurlijk nog boven op die 7,2 GigaWatt.

Dat ziet er allemaal niet hoopgevend uit. Maar, laten we niet kleinmoedig zijn: “waar een wij is is een weg”. En van onze Duitse zusterpartij kunnen we ook nog iets leren: “wir schaffen das”.

 

Het Net

Voor alle alle duidelijkheid: dit heeft met ‘Beweging.net’ niets te maken. Wat natuurlijk nog niet wil zeggen dat er geen geniepige ondoorzichtige kantjes aan kunnen zitten. Zelfs als we die elektriciteit kunnen maken moeten we ze nog wel verdelen en naar de miljoenen laadpunten voor die 6 miljoen auto’s brengen. Het bestaand ‘grid’ gaat dat nooit kunnen. Als vuistregel kunnen we zeggen dat de verdeling van elektriciteit meer kost dan de generatie. Voor de meesten van U kan dat een verrassing zijn, maar denk eens aan al die hoogspanningslijnen, transformatoren, schakelstations, ondergrondse leidingen, meters… Die slikken wel geen brandstof, maar ze moeten gebouwd, bediend en onderhouden worden. Daar gaan we niet enkel miljarden en miljarden voor moeten uitgeven en de helft van het land omspitten, maar ook nog eindeloze processen over voeren. Die hoogspanningsleidingen gaan ongetwijfeld langs iemands huis lopen, zelfs langs heel veel huizen. Ik heb al enige tijd niets meer gehoord over de verschrikkelijke bedreiging die van hoogspanningsleidingen uitgaat voor de volksgezondheid. Maar dat gerucht is gauw weer terug als we er zouden willen bouwen. Ook een eigenaar die zich zelf door die duidelijke flauwe kul niet laat opjutten zal toch geconfronteerd worden met het feit dat zijn eigendom in waarde daalt. Onze gerechten, die nu al niet kunnen volgen, zouden zich maar best op een nieuwe aanzienlijke ‘procesgolf’ instellen.

 

De Tesla Aandelen stijgen

Er is nog een kleinigheidje. We zullen 6 miljoen nieuwe auto’s moeten kopen. Als we die schatten op 20.000 Euro per stuk – en dat is aan de lage kant voor elektrische auto’s: voor dat bedrag krijg je van de Tesla vertegenwoordiger een hand, een warme glimlach en een brochure – komt die rekening op 120 miljard Euro. Dat is weer zo’n onvoorstelbaar groot getal. Maar als vergelijking kunnen we het Brutto Binnenlands Product nemen. Dat zijn alle goederen en diensten die wij in een jaar produceren: 500 miljard Euro. Dus is die 120 miljard toch wel werkelijk hallucinant veel.

Dat is allemaal toch wel problematisch. Ik denk dat zelfs Servais Verherstraeten dat niet meer verklaard en verkocht krijgt, en dan is het echt hopeloos. Wat moeten we nu doen: de resolutie van een volledig congres van een staatsdragende partij die ook nog in de regering zit gewoon naar de prullenmand verwijzen?

 

De reddende Gedachte

Bijlange niet! Waar een wij is is een weg. We moeten gewoon een beetje creatief zijn: “think out of the box”. Als we nu eens pedalen in onze auto’s plaatsen en ze zelf trappen. Zeg niet dat het niet gaat: we hebben daar aan de kust tientallen jaren ervaring mee. Het is ook nog goed voor de volksgezondheid. Ik ben er zeker van in Maggie De Block alvast een voorstander buiten CD&V te vinden.

Ook onze maatschappijvisie zal hierdoor grondig en weldoend veranderd worden. Niet meer: “de sterkste schouders moeten de grootste lasten dragen.” maar: “de sterkst benen moeten het hardste trappen”. Lijntrekkers en ‘freewheelers’ zullen op een zeer natuurlijke en spontane manier blootgesteld worden. Een nieuw realisme zal zich doorzetten. Het helpt niet veel luid ‘inclusief’ te roepen als je de Kennedy tunnel niet uit geraakt! Solidariteit bestaat dan uit samen trappen en niet meer uit beginselverklaringen spandoeken en wetten. Denk er ook eens aan hoe we in dit verband onze slogan “waar een wij is is een weg” een veel bredere en volledig nieuwe invulling zien krijgen!

Met maximum 0,4 kW per ‘trapper’ gaan we natuurlijk nooit hoge toppen scheren, maar als we ons met de ‘rustige vastheid’ van Herman Van Rompuy voortbewegen draagt dat bij tot de onthaasting die we allemaal zo nodig hebben. Op de Antwerpse ring zetten we borden ‘minimum 30 km/h’, dat is enkel voor heel sportieve groepen doenbaar: gedaan met de files. Vergeet de overkapping. Bovendien waren de gezelschappen die ik – aan de kust – in dergelijke voertuigen heb zien rijden allemaal uitgesproken vrolijk. Ook een plus in een maatschappij die in haar geheel in borderline syndroom dreigt te verzakken.

En dan kunnen we die wagens zelf bouwen, hier bij ons. We zullen dat zelfs dan nog kunnen als onze natuurwetenschappelijk-technische competentie nog een heel eind verder zakt. Mevrouw Crevits kan normaal voortdoen met haar afbraakbedrijf. Onze universiteiten kunnen zich nog exclusiever op sociologie en politicologie toeleggen. Daar zal zelfs de oppositie tevreden over zijn. Ook Kris Peeters, onze minister van werk zal dat allemaal graag horen. De aanzienlijke kansen die in de export van deze technologie zitten zijn een extra bonus. We hebben al een soliede basis waarop we kunnen voortbouwen: onze fietstechnologie. Stel U voor: Eddy Merckx als de nieuwe Steve Jobs!

We moeten daar natuurlijk aan geloven, anders heeft dit project geen kans. En met geloven hebben ze in de Wetstraat 89 tegenwoordig nogal wat problemen. Maar ik zou zeggen: probeer het nog eens een keertje!

Hiermee is mijn ei uitgebroed. Ik hoop CD&V een dienst te hebben bewezen. Ik meen dat ik ze informatie geleverd heb die ze beslist nog niet kenden, en die ze in staat zal stellen hun baanbrekend project tot een goed einde te brengen. Dat was alleszins mijn bedoeling. Honi soit qui mal y pense!

Uw Simpele Duif

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren