General Dynamics F 16 Fighting Falcon1 Dossier

F 35 vrt IR F 35Ook deze week staat de vervanging van de F-16 op de agenda van het parlement. De discussie ontaardt zo stilaan tot een vaudevillestuk. Dat mag dan onderhoudend zijn, maar voor een dergelijk belangrijk dossier is het een ramp. Het gaat hier niet enkel om vele miljarden die de belastingbetaler zal moeten ophoesten.

Spitfire F16 F35Er viel nogal wat te horen en te lezen over de bizarre communicatie tussen de Luchtmachtstaf en het kabinet van de Minister. Wegens te gevoelig afgevoerd naar later. Vijgen na Pasen?

 

 

F16iHoe minder een academicus of politicus van een dossier afweet, hoe meer hij hierover te verkondigen heeft. Na enkele F-35 oelewappers, laten we een echte expert aan het woord.
 
 
 
 
 

F 16 BAFPjotrs Defensieteam wenst volgende commentaar toe te voegen aan de uitzending van "De Afspraak" op Canvas (23 maart) waarin Peter De Roover, fractievoorzitter van N-VA een amalgaam maakte van feiten. Met toch een vraag voor hem: "Hoe kunnen er, in een proces dat volgens jullie volledig transparant was, klokkenluiders zijn? Is dat geen 'contradictio in terminis'?"
 

Steven Vandeput NIET textHet dossier van de F-16 was blijkbaar een "stealth" dossier voor Steven Vandeput. Maar net zoals de F-35 is dit al lang niet meer stealth genoeg.
Nochtans hij was verwittigd door de Dwarsliggers.

 

 

 

copy and paste F 35 BAFWerd het aanbestedingsdossier op maat geschreven van het Amerikaanse vliegtuig F-35A van Lockheed Martin zoals Boeing beweerde toen het zich terugtrok uit de competitie?
Was de Gripen E van Saab niet meer dan een ‘schijn'-kandidaat die doelbewust tot opgave werd gedwongen?
Wie het Request for Governmental Proposal (RfGP) aandachtig las zal in elk geval ernstige bedenkingen hebben.

no BAF16 lobbyist smallNu op 14 februari het finaal aanbod van de kandidaten moet binnen zijn hebben de media het dossier ‘Vervanging F-16 gevechtsvliegtuigen’ opgepikt. Opvallend dat geen enkele journalist het waagt om concrete kritische bedenkingen te formuleren. Dat laten ze over aan onafhankelijke dwarsliggers en ideologisch geïnspireerde columnisten.

steven vandeputGeachte Voorzitter en Leden van de Commissie Defensie,

Vermits de minister van Defensie blijft herhalen dat onze vloot F-16 in 2023 niet meer luchtwaardig zou zijn, roepen we alle Leden van zowel de meerderheid als de oppositie op om voor eens en altijd duidelijkheid te brengen in deze discussie en gezamenlijk volgende schriftelijke vragen te stellen aan de Heer Minister van Defensie:

steven vandeput 2In een interview in De Zondag (12/11), spreekt defensieminister Vandeput zich uit voor een snelle beslissing inzake de vervanging van de F-16 gevechtsvliegtuigen. De oppositie schildert hij af als onwetend of te kwader trouw en dat maakt hem boos. Terecht?

Screenshot 2017 11 7 fotos commissie defensie Google zoekenOpen brief aan de Commissieleden Defensie

 

 

 

 

 

 

raven patch 1a LToen onze huidige bewindslui hun eerste lange broek versleten was er een hoogbegaafde jongeling al druk doende als vliegtuigbricoleur.

 

 

 

F 35 Helmet Mounted Display SystemGelet op de zeer positieve getuigenissen voor de ‘US House of Representatives’ overweeg ik over te stappen naar het pro-F35 kamp. Er zijn nog wat kleine puntjes, maar dat is normaal volgens luchtmacht generaal Christopher Bogdan (JPO).

 

 

 

F 35 National InterstThe purpose of these remarks is to explain why we are still concerned with issues that emerged around engine and fuel system at the occasion of some incidents during 2015 and 2016. We are not convinced that final closure has been achieved. Our objective was not to write a scientific paper, but to approach the issues in a way understandable for a somewhat scientifically interested non-expert, without becoming too superficial.

F 35 take off

De bedoeling van deze opmerkingen is te verklaren waarom wij nog altijd bezorgd zijn omwille van problemen rond de motor en de brandstoftanks die aan de oppervlakte kwamen door enkele incidenten in 2015 en 2016. We zijn er niet van overtuigd dat definitieve oplossingen daarvoor gevonden zijn.

 

NederlandBelgiëNa de Deense vaudeville naar aanleiding van het Deens herexamen van de kandidaten-opvolgers voor de F-16 gevechtsvliegtuigen, lijkt nu ook in België een vaudeville in de maak. En hoe belangrijk is een militaire samenwerking met Nederland? Een analyse.

 

> Lees verder: Een Belgische Vaudeville in de maak?

twitter f 35Twitteren naar aanleiding van het artikel geschreven door Rik Van Cauwelaert in De Tijd over de vervanging van de F-16. Zijn belangrijkste politieke boodschap was: Dat het van politieke roekeloosheid zou getuigen, mocht de regering nu al beslissen over de vervanging van de F-16's. Hij pleit voor een reflectieperiode van vijf jaar.


NCW IndiaVandaag de dag is alles met alles via netwerken verbonden: Cloud, Internet of Things en nog meer van die hype termen. De militaire wereld kent Network Centric Warfare. We bekijken wat dit voor België kan betekenen en of dit spek voor de bek van de favoriet F-35 van de luchtcomponent is.

 

f-35Wat heeft een Deense vaudeville te maken met de Belgisch-Nederlandse samenwerking? Hoe kan N-VA zijn droom van een 'Leger van de Lage Landen' toch waar maken zonder zijn imago van goed bestuurder op te geven? Een analyse waar vooral Nederlanders en Belgen zich aangesproken zullen voelen.

F 35 Money 4 copy

Dossier vervanging F-16: De vervanging van de F-16 is een complex dossier maar toch boeiend voor een ruimer publiek. Terwijl het evident is dat de regering beslist over de al of niet vervanging van de F-16, en de defensieminister herhaaldelijk verklaarde nog geen keuze gemaakt te hebben, is de vraag wie beslist over welk vliegtuig aangekocht wordt helemaal niet evident: de generaal, de wapenlobby of toch de minister? Een poging tot verduidelijking.

F 16AM of the Belgian Air Component of the Belgian Armed Forces based at Florennes with 2 Wing. 3601390310Vraag aan de heer Minister van Defensie en mevrouw de Voorzitter van de Commissie Defensie aangaande luchtwaardigheidslimiet van F16

Gert leest

GERARD DE BEUCKELAER - Voorspellingen zijn zeer moeilijk, vooral als het over de toekomst gaat. Over Pax Americana en oranje F-35A.

 

 

f35PIERRE THERIE – Het Algemeen Nederlands Verbond organiseerde samen met de Vlaamse vredesbeweging een conferentie met als thema: Veiligheid en defensie in tijden van terreur, een gedeelde bekommernis van de Nederlanden. Een analyse.

Karel VervoortKAREL VERVOORT – Het Algemeen Nederlands Verbond organiseerde samen met de Vlaamse vredesbeweging een conferentie met als thema: Veiligheid en defensie in tijden van terreur, een gedeelde bekommernis van de Nederlanden. Een historisch overzicht en analyse van de huidige problematiek.

Tom SauerTOM SAUER – Veiligheid en Defensie van de Nederlanden in tijden van terreur. Een gedeelde bekommernis (UAntwerpen)

Tim VandenputMARC RABAEY – Voor Tim Vandenput (lid Kamercommissie Defensie, Open Vld) is de F35 als vervanger voor de F16 geen uitgemaakte zaak. België moet kiezen voor proven technologies en zich toeleggen op innovaties en business accelerators in het domein van de drones.

LIEUTENANT GENERAL CHRISTOPHER C. BOGDAN USAFHet slechte nieuws dat generaal Christopher Bogdan, verantwoordelijk voor het programma JSF/F35, had voor de Amerikaanse senatoren, staat in schril contrast met de marketingpublicaties van vliegtuigbouwer Lockheed Martin.

herman matthysIn een opmerkelijke bijdrage pleit professor Herman Matthijs voor een snelle politieke keuze van de opvolger voor de F16. Anders zal het ons duur te staan komen. Hierbij gaat hij echter kort door de bocht.

sensors‘Zien en gezien worden’. Dat was ooit de reden voor de bourgeoisie om aan openbare manifestaties deel te nemen. Voor soldaten geldt een ander maxime, en het maakt niet uit of ze op de grond, op zee of in de lucht opereren: ‘Zien en niet gezien worden’. ‘Niet gezien worden’ bespraken we in onze bedenkingen over stealth. Richten we nu onze aandacht op ‘zien’.

maxresdefaultGerard De Beuckelaer analyseert de stealth-capaciteit van de F35 en  antwoordt op de marketing van Lockheed Martin. Dit artikel bespreekt de militaire en politieke betekenis van zijn wetenschappelijke analyse.

412th Test Wing F 35 Lightning IIVoor het dossier over de vervanging van de F16, vroegen wij ons af of de stealth-capaciteit van de opvolger wel zo belangrijk is als de constructeur Lockheed Martin beweert. Vooral omdat deze capaciteit ook nadelen heeft.

Subcategories

Het Algemeen Nederlands Verbond organiseerde samen met de Vlaamse vredesbeweging een conferentie met als thema: Veiligheid en defensie in tijden van terreur, een gedeelde bekommernis van de Nederlanden.