General Dynamics F 16 Fighting Falcon1 Dossier

154 de schreeuwDeze bijdrage had ik nooit durven schrijven, mocht ik geen ervaring opgedaan hebben met twee burgeroorlogen en de erbij horende machteloosheid van de slachtoffers. Ik heb het over de Balkan en Somalië.

eigen gevangenisOmdat zelfcensuur even erg is als nepnieuws

De selectieve nieuwsgaring is een etterende ziekte die zich alsmaar uitbreidt en nu ook al de nieuwe online mediakanalen verziekt.

corona wireDe fatale omslag,  of hoe we dreigen af te glijden naar de totalitaire staat.

Ngarai Sianok sumatran monkeyHalverwege de jaren negentig van vorige eeuw waren onderzoekers van G. Rizzolatti metingen aan het doen van het motorisch gedeelte van de cortex van aapjes van de soort Macacus Rhesus.

karl popperBij proportionele representatie worden theoretische voordelen gedomineerd door praktische nadelen.

Ambiguity Fallacy IconWat bezielt justitieminister Van Quickenborne om als liberaal de vrije meningsuiting nog meer in te perken?

man scared hiding computer funny photoDe parallellen tussen de manieren waarop klimaat en Covid -19 in de maatschappij behandeld worden zijn duidelijk. De achtergrond is het in stand houden van een ondemocratische wereldelite door opwekken van een (onbewuste?) angstpsychose onder de bevolking, waardoor vrij eenvoudig vergaande (dikwijls irreversibele) maatregelen opgelegd kunnen worden om de machtsbasis te versterken.

paaseilandVan bij het ontstaan van de mens plengt hij offers om rampen af te wenden. Het is nu niet anders.

corona science frictionHoewel we als Dwarsliggers proberen dieper te graven, willen we met deze bijdrage bewust de frustratie onder de bevolking aan bod laten komen. De onderliggende problematiek waarvan we hier enkel de uitwendige symptomen beschrijven, is de verloedering van de wetenschappelijke ethiek.

approveCovid-19 en, even tussendoor, de hype van de Black Lives Matter – waarvan de extreem-marxistische signatuur inmiddels duidelijk is – hebben een andere opmerkelijke gebeurtenis aan ons oog onttrokken.

BeeldenstormWe beleven momenteel weer eens een beeldenstorm. Ik zeg “weer eens” omdat het verschijnsel met enige periodiciteit terugkeert.

earth global globalisationGlobalisering: Een existentiële keuze voor de toekomst.Dat de globalisering géén vrijblijvend experiment is en heel wat bijwerkingen heeft, kon u lezen in deel 1 en 2 van dit drieluik. Dat er aan de mondialisering ook voordelen zijn, is evident en daar moeten we in onze afwegingen rekening mee houden.

 

comprehension earth educated education royalty free thumbnailDat de globalisering een gevaarlijk experiment is, kon u lezen in het eerste deel van deze reeks over de globalisering of mondialisering van onze leefwereld. Het experiment gaat véél verder dan de oorspronkelijke bevordering van de internationale handel en de ‘grenzeloze’ bewegingsvrijheid. Het wordt alsmaar duidelijker dat de bijwerkingen heel diep inwerken en vragen doen rijzen over de prijs die we voor de mondialisering moeten betalen.

 

Whore of BabylonUit mijn tijd als muskusrattenbestrijder herinner ik me, dat als teveel van die dieren op een kluitje leefden, de jongste mannetjes (rammen) erop uit trokken en probeerden jonge moertjes mee te krijgen, op zoek naar een nieuw territorium voor zichzelf en het exponentieel toenemende nageslacht.

 

new world orderGlobalisering: Zegen, Vloek of gevaarlijk Experiment?

In het kielzog van zwakke definities ontstaan altijd absurde discussies. In dit geval is het ook niet anders. Wat bedoelen we als we ‘globalisering’ zeggen, wat wordt er dan ‘gemondialiseerd’?

social limitIk ben deze dagen fel geschrokken. Geschrokken: niet alleen verbaasd. Dat laatste ook, natuurlijk, bijvoorbeeld over de lichtzinnigheid waarmee aan uitvoerende politiemensen beslissingen worden overgelaten.

Rutten AlmachiHet waren hectische weken in België. Het Covid 19-virus is aan een opmars bezig en daagt de politieke autoriteiten uit om hun verantwoordelijkheid te nemen. In de koninkrijken België en Nederland moet de koning zich gedragen als de onmachtige hoeder van een roedel machtsgeile wolven.

2020Wanneer tradities onder druk staan, denk maar aan het Sinterklaasfeest, willen we alvast symbolisch onze gehechtheid aan tradities tonen. Zoals ...

2019 fotograafWaarde lezers,

                     De Dwarsliggers wensen u allen zalige eindejaarsfeesten

En naar jaarlijkse traditie sluiten we het jaar af met een overzicht waarin we het breder plaatje bekijken.

GeldDe Vlaamse cultuursector reageert nogal heftig op de besparingen die minister-president en cultuurminister, Jan Jambon (N-VA) oplegt. Er is duidelijk véél belastinggeld mee gemoeid.

OudenampsenZoals inmiddels algemeen bekend hoort te wezen, werd de Belgische ex-premier “president” van Europa. Iedereen weet dat zo’n president niet bestaat. Wel bestaat er een vaste voorzitter van de vergadering van staats- en regeringsleiders. Toch wordt, ook en vooral in de pers, telkens weer de titel “president van Europa” opgevoerd.

jan hoet‘Het is kunst omdat ik het zeg’, zei Jan Hoet (1936-2014) destijds en hij kocht voor 400.000 euro’s van Marcel Broodthaers (1924-1976) een pot met lege mosselschelpen voor het SMAK in Gent. ‘Een mossel verbergt een mal en omgekeerd”…net zoals de pijp van “Magritte” de mal van de rook is.’ Nu jij!...

11 novemberBrieven uit Duitsland

Naar aanleiding van elf november willen we herinneren aan de tijd waarin eenzelfde generatie twee oorlogen meemaakte, en waarin de band tussen volk en leger gesmeed en geschreven werd met bloed.

 

 

Van Engelshoven D66Geschiedenisonderwijs: verplichte oefening in politiek correcte wellevendheid of scholing tot zelfstandige oordeelsvorming?

Deja Vu LogoEen opmerkelijke overeenkomst met het Romeinse Rijk in de vierde eeuw

 

 

Francis FukuyamaFrancis Fukuyama is een schoolvoorbeeld van de moderne Amerikaanse intellectueel. De socioloog, politicoloog en filosoof kreeg zijn opleiding in niet minder dan drie van de prestigieuze “Ivy League” instituten: Cornell, Yale en Harvard. Zijn Japanse wortels doen in de hedendaagse USA weinig ter zake. Het feit dat zijn vader als predikant van de – Calvinistische – “Congressional Church” opgeleid was en godsdienstles gaf is daar wellicht belangrijker.

literature 297187 960 720Voor deze honderdste Nieuwsbrief willen we uw een discussie ‘Onder dwarsliggers’ aanbieden met als onderwerp ONDERWIJS. Omdat het onderwijs de belangrijkste maatstaf is voor de instandhouding van een hoogstaande culturele beschaving die pas tot volle ontplooiing kan komen wanneer er ook voldoende welvaart is.

De hiernavolgende overwegingen (slechts een beperkt deel) van de Dwarsliggers zijn niet meer dan een uitnodiging tot nadenken voor onze trouwe lezerskring.  Veel leesplezier!

 

 

 

roltrapNewton had, net zoals als zijn bewonderaar Einstein, niet de gewoonte de dingen ingewikkelder te maken dan ze noodzakelijk moeten zijn. Hij zegde het – als dat kon – liever gewoon. “Alles wat omhooggaat, komt ook weer terug naar beneden” is daarvan een goed voorbeeld.

Dat is zo onbetwijfelbaar waar dat we ons kunnen afvragen of dit principe wellicht een bredere toepassing heeft dan enkel het gedrag van een massa in een gravitatieveld beschrijven.

Gramsci 1922Gastauteur Bart De Meulenaer: Waarom is conservatief zijn zo een vreemde, ja bijna ketterse houding? Wie zorgt toch voor dat negatieve beeld van de conservatief? Tenzij een moslim conservatief is, ik ken er wel eentje uit #wijzijnconservatief, is conservatisme des duivels, zeker als het des Christen’s is.
Een conservatief katholiek is de grootste ketter allertijden. Het kan verkeren, zei Bredero.

PP managementEenieder die langdurig voor een grote onderneming of een overheidsorganisatie heeft gewerkt, zal kunnen beamen dat pakweg de laatste twintig jaar er een veelvoud van managementmodes voorbij zijn gekomen, die met gretigheid zijn toegepast door consultants en managers.

free debateEen recent artikel in Knack (11/01) over de stijging van de zeespiegel en het eerdere interview van glacioloog Philippe Huybrechts (VUB) waarnaar verwezen werd (18/12), bracht een ander fenomeen aan het licht: de interpretatie van de vrije meningsuiting én de selectieve toegang tot de media van invalshoeken die afwijken van wat men de gangbare mening kan noemen. Daarmee bewijst Knack eigenlijk dat een afstandelijk debat vanuit alle invalshoeken noodzakelijk is.

world citizenWat hebben de gebeurtenissen in Catalonië en de show in Marrakesh met elkaar te gemeen? Op het eerste gezicht niets. Hoewel.

kerstduifHet is alweer Kerstmis. De tijd vliegt mensen… Hij flitst voorbij gelijk den blauwe geschelpte van de Charel op zijn beste dagen.

legoHoe kunnen we oordelen over de politiek die thans gevoerd wordt om immigranten in onze maatschappij te integreren – zeg maar: te laten inburgeren? Ondingen zoals het VN-pact over migratie maken deze vraag nijpend.

Marrakeshfoto: Savoy hotel in Marrakesh. Waarde lezers, We twijfelen niet aan uw belangstelling voor het recente debat over het VN-document “The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM)”. We vermoeden ook dat u al ontdekte dat er twee visies diametraal tegenover mekaar staan. Alleen gaat dit zoveelste document voorbij aan de essentie.

marrakesh migration effHet “Global compact for safe, orderly and regular migration” en de “Politieke Verklaring van Marrakesh” Beknopte voorstelling en kritische bespreking.

266px Bonobo Head Wat hebben mensen meer dan bonobo's? ... Enkel verwaandheid

links rechts omleidingEr is veel polarisering in de huidige wereld. Veel te veel. Arm/rijk, jong/oud, Noord/Zuid, religie/laïcisme, collectief/individu… En zo kunnen we nog een hele tijd verder gaan. Het feit dat wij schijnbaar overal van die spanningsvelden nodig hebben om onszelf erin te kunnen positioneren, drukt me weer eens pijnlijk met mijn neus op de ontzettende schraalheid en ontoereikendheid van ons denken.

evolutie mensDe discussie onder Dwarsliggers begon met een reactie van een Nederlandse lezer-Dwarsligger én lid van ons Defensieteam op de bijdrage over Heine, De Dijn en politieke correctheid.

Subcategories

Religie

Sociologie

Filosofie

Cultuur