General Dynamics F 16 Fighting Falcon1 Dossier

fake newsEr werd de laatste tijd opnieuw heel wat Fake News de wereld ingestuurd. Zelfs Donald Trump liet zich niet onbetuigd, zoals dit filmpje bewijst:

“This is an incredible plane. It's stealth—you can't see it. So when I talk to even people from the other side, they're trying to order our plane. They like the fact that you can't see it. I said, "How would it do in battle with your plane?" They say, "Well we have one problem—we can't see your plane." That's a big problem. Stealth, super stealth. The best in the world. We make the best military equipment in the world. Also, remember this: jobs.”

Eén reactie op dit filmpje wil ik u niet onthouden: “The F-35 is the optimal machine for converting public wealth into private wealth.” (zou dat soms ook de voornaamste bedoeling zijn van onze regering?)

In de Washington Post zegt F-35-testpiloot Flynn over stealth: “Another major advance in the F-35 is its stealth capability, which prevents enemy forces from detecting and targeting the plane. The plane’s stealth helps it “come and go with impunity,” Flynn said. Using the analogy of Harry Potter’s invisibility cloak, Flynn said, “no one will really know you are there. They can’t see or touch

Slecht nieuws voor vliegtuigspotters te Leeuwarden, Nederland. We moeten zelfs de optie openhouden dat er al lang een aantal F-35A's op Volkel zijn, maar we kunnen ze niet zien.

Samen met een generaal-piloot had ik als één van de eersten in België (2016) een ‘conference call’ met testpiloot Billie Flynn, georganiseerd door HK Strategies (de lobbyist voor LM in Brussel). We hoorden een dolenthousiaste testpiloot die géén enkel probleem had om gedurende de volle zestig minuten het vliegtuig de hemel in te prijzen. Superlatieven rolden van zijn tong als was ook hijzelf al in de ‘zevende hemel’ beland.

Alleen was er volgend merkwaardig voorval. Nog voor Flynn zijn praatje mocht starten, meldde de organisator van H&K Strategies zich aan bij zijn ‘collega’ in Canada die Flynn bijstond en letterlijk zegde: “We zijn het eens dat de piloot enkel mag spreken over zijn eigen ervaringen als testpiloot”. Daarop klonk van de Canadese kant van de lijn het antwoord: “Inderdaad dit gaat enkel over het werk van de testpiloot”. Toen wisten we al dat er met de F-35A heel wat aan de hand was dat het daglicht niet verdroeg en dat de getuigenis van Flynn – en bij uitbreiding van alle piloten die promopraatjes verkondigen – onbetrouwbaar was.
 
Een andere foute uitlating die regelmatig de ronde doet en waar Flynn zo enthousiast over deed betreft de ‘formidabele’ wendbaarheid van de F-35. In het begin van ons onderzoek vroegen we via een tussenpersoon aan de Koninklijke Nederlandse Luchtmacht of hun geleverde F-35A’s beperkt waren tot 5g (de versnellingskrachten bij het nemen van bochten). Ze hebben toen geantwoord dat er geen beperkingen waren, terwijl we enkele weken geleden de bevestiging kregen dat hun ‘kisten’ nog altijd beperkt zijn tot 5 g. Jawel, onze goede vrienden uit Nederland, zelfs hogere officieren hebben dus gelogen. Ze waarschuwden de tussenpersoon zelfs dat we moesten oppassen omdat dat nieuws anders wel eens de kranten zou kunnen halen en kritiek konden ze duidelijk missen als kiespijn.

Mensen met kennis weten echter dat de wendbaarheid van de F-35A verre van optimaal is. Daar kunnen zelfs airshows en fake news niet aan verhelpen. Het volstaat de waarden van de F35A voor de ‘wingload’ en de stuwkracht/gewicht ratio te vergelijken met alle andere vliegtuigen, Rafale, Eurofighter, Gripen E,
F-16, ...
 
Wij herhalen dat de F-35A voor inkomende IR-gestuurde raketten én bij luchtgevechten minder overlevingskansen heeft dan de andere veel wendbaar der vliegtuigen.
 
Dan was er ook nog nieuws over de F-35A in ‘beast mode’, dat wil zeggen met externe bewapening. Dan is het vliegtuig niet meer stealth, maar met een veel grotere capaciteit aan bewapening. Zelfs driemaal meer dan de F-16 orakelde een LM baas!
Fact check: De F-16 kan 7.700 kg nuttige lading meenemen, de F-35A 8.000 kg. Een verschil van 300 kg. En in die ‘beast mode’ is de beperkte actieradius van de F-35A nog kleiner, met als bijkomend probleem dat er nog altijd geen externe brandstoftanks beschikbaar zijn voor de
F-35.
 
Een fake parlementair debat
 
Hoe dikwijls hebben we moeten horen dat het parlementaire debat transparant verlopen is, dat het parlement ruimschoots heeft kunnen kennisnemen van alle beschikbare informatie en de regering op basis van degelijke kennis van zaken beslissingen kan nemen. Maar klopt dat wel of is het ook fake news?

Wel, laten we het eens over de essentie van de politieke verantwoordelijkheid hebben.
Dat politici niet de gespecialiseerde kennis met betrekking tot de militair-technische informatie hebben en dus erg afhankelijk zijn van de administratie (in dit geval van de piloten), is op zich nog niet zo erg, mits de politieke besluitvorming vooraf zeer duidelijk is over de doelstellingen voor de krijgsmacht. Het antwoord op drie eenvoudige vragen had veel misleiding en manipulatie onmogelijk gemaakt.

Drie essentiële vragen
 
1. Moeten we voor onze krijgsmacht kiezen voor een defensieve of een offensieve strategie? (defensief houdt ook een beperkte offensieve expeditionaire capaciteit in)
 
2.;Moet België actief of passief meedoen aan de nucleaire capaciteit van de NAVO of van een andere defensie-organisatie? (actief deelnemen betekent ook BE-vliegtuigen ter beschikking stellen; passief betekent enkel de opslag van kernwapens in België, als een vorm van risk sharing)
 
3. Moet de krijgsmacht kunnen beschikken over een beperkte operationele reserve aan personeel en materieel voor een eventuele oorlog met mogelijks veel slachtoffers? (Beperkt zoals bijvoorbeeld het vroeger reeds voorgestelde alternatief voor legerdienst)

We dagen bij deze de Kamervoorzitter en de Voorzitter van de Commissie Defensie uit om te bewijzen dat deze drie concrete vragen wel degelijk gesteld werden én dat erover gestemd werd!

Niets is minder waar. De vragen die er toededen werden verpakt in ronkende volzinnen en militair jargon waarvan niemand de ware betekenis begrepen heeft. Dat heeft een naam: misleiding of manipulatie.
 
Vijf minuten politieke moed
 
Nu premier Michel de beslissing uitstelde is er geen enkel beletsel voor de volksvertegenwoordigers om over deze concrete vragen een stemming te eisen. Om voor één keer de particratie terzijde te schuiven en via een desnoods geheime stemming hun kiezers te vertegenwoordigen.

Weigeren ze deze kans te grijpen, dan bewijzen ze hun onmacht en verliezen ze elke geloofwaardigheid én bestaansreden.

Of zijn de regeringspartijen zo bang van het resultaat van deze democratische  stemming dat ze kiezen voor de vlucht vooruit en de regering begin september, profiterend van de media-aandacht voor het beginnende schooljaar, alsnog beslist om te kiezen voor de
F-35A?
 
Pjotrs Defensie team