Geachte heer minister,

Waarde voorzitter en leden van de Commissie defensie,

Zoals u weet heeft Denemarken reeds in 2002 samen met onder meer Nederland beslist om zich te engageren in het JSF F35 programma. Het is dus geen verrassing (en geen succes zoals de propagandamachine van Lockheed Martin het voorstelt) dat ze nu een volgende stap zetten in hun besluitvormingsproces. Na alle inspanningen én financiële inbreng hebben Nederland en de ander landen die vanaf het begin meededen geen keus meer, tenzij met zeer veel gezichtsverlies en geldverlies. België heeft WEL nog de keuze, hoewel sommigen dit 'nieuwtje' graag zullen gebruiken om hun voorkeur van de F-35 te motiveren.
Later hierover mee, maar we twijfelen er niet aan dat ook u enkele dingen in het rapport opgevallen zijn: (1) Men houdt het bij conclusies die niet echt kwantificeerbaar zijn. Probeer maar eens  kwantitatief te bewijzen dat één F-35 gelijk is aan 1,5 of 2 of nog meer andere vliegtuigen. Se non è vero è ben trovato! (2) De risico vergelijking tussen enerzijds vliegtuigen die operationeel ingezet worden (F-18 Super Hornet en Eurofighter) en de niet-operationele F-35 is gewoon schandelijk bedrog. Hoe kan je nu een risico bepalen van iets dat voor een belangrijk deel enkel bestaat uit beloften?
Ondertussen wil ik u attent maken op een wijziging: al onze vorige bijdragen over defensie en over de opvolger van de F-16 zijn te lezen op www.dwarsliggers.eu 
De nieuwe bijdrage Wie beslist welk vliegtuig België kiest? kan u lezen via  deze link
Voortaan zal het defensie-team enkel nog publiceren op de nieuwe bestek van Pjotr's Dwarsliggers.

Hoogachtend,

PierreTherie
Kolonel SBH

Gewezen defensieattaché