Hoge bomen vangen veel wind

Niet iedere politicus verstaat de taal van de kanarievogels in de mijn
 
 
Waarde lezers,
 
De afgelopen weken hebben we duidelijk op lange tenen getrapt. Onze naambekendheid en het aantal lezers nam verhoudingsgewijs toe. Dat alles danken we aan een fenomeen dat onze lezers kennen: dat we gebeten zijn om te weten en niet schrijven om goede vrienden te blijven met de machthebbers.

Hoewel ons lezersaantal crescendo gaat, zijn er ook lezers die zich uitschrijven of doen alsof: ‘steven’ wordt bij voorbeeld ‘mario’
 
 
De ‘Kuitenbijter’
 
 
We kregen al heel wat vriendelijke koosnaampjes, zoals ‘Kuitenbijter’. Heel vreemde ook, of kent u Attaboy en Kudo?

Een integer journalist die een van onze publicaties promootte via Twitter, schrok zich bijna een bult toen nauwelijks een minuut na het posten van zijn bericht, een prominente figuur zijn mening ventileerde over onze bijdrage: “Zoals steeds: halve waarheden verpakt in mooie en vooral technisch klinkende taal op die blog. Bewijs blijft uit. Stemmingmakerij dus.”

Nu zou u kunnen denken dat wij meteen in paniek sloegen en onze excuses aanboden, want twitteraars zouden wel eens onderlegde mensen kunnen zijn. Gebeten als we zijn, zochten we toch maar eerst de referenties van deze twitteraar op en zie we vonden een interview met hem in De Tijd.
Vraag Als er nu niet wordt beslist, dreigt de beslissing toch te worden doorgeschoven naar de volgende legislatuur?
Antwoord: “Dat zou niet verstandig zijn. (…) Het is bovendien maar de vraag of er tegen dan nog een concurrentiële markt voor gevechtsvliegtuigen zal zijn. Het gevechtsvliegtuig van Saab is aan het einde van zijn verkooptraject.”

Wie zoiets zegt en niet eens weet dat Saab met de Gripen E deelneemt aan de competitie in Canada die pas in 2021 beslist over de opvolging van zijn verouderde vloot, schiet twee kemels: (1) De Gripen E is de allerlaatste versie waarvan nog niet zolang geleden zijn state-of-the-art software internationaal gehomologeerd werd en zelfs de ‘onzichtbare’ F-35 eerder ziet dan omgekeerd. En (2) dat wij Saab hebben uitgesloten (wegens een te gevaarlijke concurrent) door de keuze van de procedure en Canada dat niet doet.

Maar we hebben beloofd om discreet te blijven en zullen geen namen noemen, hooguit een in België veel voorkomende voornaam, minister.

We kregen ook een mail waarin beweerd wordt dat iemand met dezelfde voornaam ons bestempelde als ‘een organisatie van gefrustreerde hogere officieren die het dossier totaal niet beheersen en de verkeerde info de wereld insturen.’
Zoals gewoonlijk controleerden we deze informatie en vroegen aan de redactie of dat klopte. Tot onze grote verbazing werden we opgebeld door een journalist die zeer graag wou weten hoe wij dat wisten? Wat wisten? Wel, zo zei hij, ik kan niet ontkennen dat de man met dezelfde voornaam jullie Dwarsliggers inderdaad als dusdanig kwalificeerde, maar ik begrijp niet hoe jullie dat te weten konden komen. Het antwoord is simpel, een mail en een simpele vraag om bevestiging en bescherming van de bron.

Moeten we dergelijke beschuldigingen nu ernstig nemen? Helemaal niet, al was het maar omdat de helft van ons defensieteam zich als burgers niet aangesproken voelt en er bij de ex-militairen twee ervaren gevechtspiloten zitten. Zo’n gratuite beschuldiging illustreert alleen maar het niveau van sommige twitteraars. Cafépraat.
 
 
Belgisch paternalisme - Oosterweel revisited
 
 
Het wordt moeilijker om discreet te blijven wanneer we het hebben over een staatssecretaris, want daar zijn er minder van. Gelukkig staat hij ook bekend als minister en een adept van de absolute macht à la Kremlin. Het beeld toen hij majestueus de trappen beklom en bezit nam van zijn nieuwe kantoor, Lambermont nr. 8, is op mijn netvlies gebrand gebleven.

Voor wie het typisch Belgisch paternalisme niet kent, willen we toch even herinneren aan het Oosterweeldebacle: toen een voorname heer besliste dat Antwerpen nood had aan een ‘landmark’ en dus de oplossing voor het fileleed in Antwerpen op zijn minst ook een dergelijke monumentale brug moest krijgen. Dat die heer van stand niet besefte dat door die eis betere alternatieven werden uitgesloten is best mogelijk. Kennis is nooit een vereiste geweest voor megalomane vooraanstaanden. Het vervolg kennen we allemaal. Een ellende die jaren langer aansleepte dan nodig om tot een betere oplossing te komen.

Welnu, dankzij deze minister zitten we met het vervangingsdossier voor de F-16 vloot in eenzelfde kroniek van een aangekondigde mislukking. Ook hij besliste soeverein om de F-35 van de Amerikanen te kopen. Over zijn motivatie zullen we maar zedig zwijgen, maar gehinderd door enige kennis was hij heel zeker niet. En zijn opvolger die wél twijfelde, maar niet wou of durfde in te gaan tegen een in gang gezet proces kan zelf ook niet weten of hij nu een stommiteit begaat of niet.

Dat de huidige staatssecretaris zich opnieuw roert en de ‘gazetten haalt’ met zijn promo- praatje ten voordele van de F-35’s is plat opportunisme. Dat hij verwijst naar de UK die ook F35B bestelden voor hun vliegdekschepen, bewijst zijn oppervlakkige kennis. We citeren even uit het officiële rapport:
The October 17, 2017 Parliamentary Hearing and supporting written evidence
indicates that:
(…)
7) The forecast operating costs for the period 2021-2048 for the 48 aircraft being acquired are too low by a factor of at least 2.8 and probably at least a factor of 5.6 to have any chance of providing one fully trained pilot per aircraft being utilized. This means that the force’s actually capability will be essentially zero unless the funds allocated to operating the aircraft/training the pilots, are increased from at most £144
million per year to at least £408 million per year and more likely on the order of £816 million per year.
8) The UK should immediately terminate participation in the F-35B program.

Misschien is de staatssecretaris goede vriendjes met zijn collega en voormalige Nederlandse staatssecretaris voor defensie (CDA) Jack de Vries, die in zijn land het dossier F-35A ‘in de juiste richting’ duwde en nadien werk gevonden heeft bij Hill & Knowlton Strategies; de firma die de PR verzorgt voor Lockheed Martin. Lockheed heeft trouwens een hardnekkige reputatie om zijn ‘vrienden’ nadien goed te verzorgen. Zelfs van ‘Koninklijke Bloede’ zijnde is een schnabbel altijd welkom.
 
 
 
Burgerzin
 
 
Dat politici deze ingewikkelde materie niet beheersen is geen verwijt. Dat ze niet eens de kennis in huis hebben (en ook onvoldoende moeite doen) om hun raadgever(s) te controleren is echter wél hun schuld.

Daarom beoordelen wij als Dwarsliggers de raadgevers, al of niet in uniform, als hoofdverantwoordelijken, omdat die wél over de nodige kennis beschikken.

Ook in de zaak van de gemanipuleerde mails hebben militairen de burgerplicht om de waarheid naar boven te halen. Alleen zo kan de morele integriteit van de ‘Gewapende Macht’ worden hersteld.
 
 
Gezond verstand
 
 
Tegenover al die laag-bij-de-grondse pogingen om ons monddood te maken, kregen we ook meerdere positieve reacties binnen.

Een Belgische generaal verspilde er weinig woorden aan: Never give up!, en ook van een zeer actief N-VA-partijlid kregen we een opmerkelijke reactie:

“Je bereikt met je deskundig onderbouwde en open geest geschreven artikels vele mensen. (…) Mocht er vandaag voor welke reden dan ook gekozen moeten worden dan zou ik de goedkoopste keuze, de Gripen E, kiezen. Volgens mij is het mogelijk dat onze industrie kan samenwerken met Saab en we winnen de nodige tijd en behouden de financiële reserves om mee te gaan in een EU-verhaal voor de toekomst.(…) Niet iedere politicus verstaat de taal van de kanarievogels in de mijn, ziedaar jouw taak en die van je deskundige vrienden. Jullie waarschuwen en wijzen naar de toekomst, velen aan de macht denken nog in WO II termen, ondertussen ziet de wereld er heel anders uit. De visionairs zijn echter de idioten en daardoor gevaarlijk in de ogen van de heersende elite. Ik wens jou en je vrienden dan ook veel sterkte, je zaagt de pikkels onder de stoelen van de dromers en de volgers onderuit, je doel is echter zij die nog wel kunnen en willen denken, denkwerk aan te reiken, dat is je ondankbare maar nobele taak.”

Een afsluitende bedenking:
Laat dat – de Gripen E (maar ook de F-16V) - nu net de oplossing zijn die vakkundig a priori werd gekelderd! Deze oplossing kan er pas komen wanneer men – zoals in het Oosterweeldossier - een stap terug zet en deze oplossing van het gezond verstand een kans geeft.

Meneer de partijvoorzitter, doe wat je deed met het Oosterweeldossier, zet een stap terug om geen stommiteit te begaan!
 
 
 
             Pjotrs Defensieteam