Open Brief aan  
 
 
De piloten verantwoordelijk voor het dossier F-35A

Uw voorkeur voor de F-35A om de F-16 te vervangen houdt risico’s in die u momenteel zelfs nog niet goed kunt inschatten. Maar toch bent u bereid om deze risico’s te nemen. Niet dat u die zelf zal moeten lopen, want het zullen uw opvolgers zijn die ermee zullen geconfronteerd worden tijdens operaties post 2030.

U wéét dat de F-35 als een kerstboom zichtbaar is in het IR-spectrum en dus ook veel gevoeliger voor IR-gestuurde raketten, waartegen – en dat weet u ook – ECM maatregelen niet helpen. Het risico om neergeschoten te worden is daarenboven ook groter omdat de F-35A door zijn minder goede wendbaarheid ook minder kans maakt om dergelijke moderne raketten te ontwijken.

U wéét als piloot maar al te goed welk gevaar de verspreiding van de brandstoftanks over de ganse fuselage tot zelfs achter de zetel van de piloot inhoudt in geval van een luchtgevecht.
 
 
 
Wilt u werkelijk dat uw opvolgers dergelijke risico's lopen? Bent u bereid om daar verantwoordelijk voor te tekenen?

En waarvoor?
Omdat u graag vertoeft in ‘hoog Amerikaans gezelschap’? Omdat u verlekkerd bent op regelmatige bezoeken aan de USAF collega’s? Voor de opleiding in de VS? Omdat u koste wat het kost de fantastische job van gevechtspiloot, wil garanderen voor de komende veertig jaar?

De Chef Staf van de Krijgsmacht

Generaal,
Uw personeelszorgen vragen veel van uw tijd. Maar zou het niet goed zijn om eens voldoende tijd vrij te maken en te luisteren naar al die kritische stemmen die wél beseffen welke risico’s de verantwoordelijken van de luchtcomponent nemen door mordicus de F-35A te willen?

Zou u eens willen denken aan de ‘boots on the ground’ die behoefte hebben aan nabije luchtsteun en of de F-35A daar wel de beste oplossing voor is?

Zou u voor eens en voor altijd een einde willen maken aan het corporatisme dat aan de basis ligt van de putsch – ja zo durf ik het noemen – die de verantwoordelijken in dit dossier pleegden?


De minister van Defensie

Meneer de minister,
We verwachten niet dat u al die militair-technische problemen kunt begrijpen. We begrijpen ook uw neiging om ‘de piloten’ te geloven en hun het vliegtuig te geven dat ze zo graag willen. Maar dan nog blijft de vraag open of u hiermee het land dient? Want dát is wél uw verantwoordelijkheid.

Beseft u, dat de F-35 wel eens een 'widow maker' kan worden en dat, wanneer u spreekt over ‘mijn troepen’, u later eventueel ook zal moeten spreken over ‘mijn doden’?

In heel dit dossier hebt u altijd de kant gekozen van de piloten.
Waarom?
Bent u zo zeker dat alleen zij weten wat goed is voor de Krijgsmacht en ‘Landsverdediging’?
 
Tenslotte, heel kort waarom wij pleiten voor uitstel van beslissing:
 
Omdat zowel de Rafale als de Eurofighter vliegtuigen zijn voor het heden eventueel voor morgen, maar niet voor overmorgen en de F-35A zelfs nog géén toekomst heeft.
 
Wij durven dan ook al onze lezers, redacties, publicisten, militairen en iedereen die beseft dat de F-35A een probleemvliegtuig dreigt te worden, om uw stem te verheffen en deze Open Brief verder te verspreiden.  Het is belangrijker dan velen denken.
 
 
             Pjotrs Defensieteam