266px VRT logoKort en bondig is een reeks met korte Dwarse bijdragen voor al wie gebeten is om te wéten en beseft dat de gezagsgetrouwe media hun opdracht van Vierde Macht niet vervullen zoals het hoort.

Vrt, doelbewuste misleiding; Oekraïne, lezers reageren; Defensie in patriottische handen?

VRT: Doelbewuste selectieve berichtgeving

Vandaag, 13 Februari 2022, had er een “Volksbefragung” plaats in Zwitserland. Het ging om 2 zaken: tabaksreclame en een mediawet. En ook nog een derde: dierenwetgeving. De VRT berichtgeving maakt enkel melding van de tabaksreclame. Over de mediawet en de dierenwetgeving geen woord!

Bron: Tageszeitung.de, taz.de . Medienpacket Schweiz. Südkurier.de. Schweizer Referendum über Mediengesetz. 

U kan op diverse Zwitserse en Duitse internetpagina's het voorstel, de affiches, en de uitslagen van deze referenda nalezen. Op 13 Februari 2022 berichtte VRT Radio1 - zowel om 21 uur als om 22 uur - met geen woord over het "Mediagesetz". Wel over de tabak. 

Nu mag men veel beweren en betwisten, maar het weglaten van 1 item uit dezelfde bevraging, omdat het nadelig is voor de eigen betoelaging en activiteiten, schreeuwt om uitleg. De vraag aan de VRT stellen is echter verloren tijd. Wie gelooft de VRT nieuwsredactie nog?

 

Oekraïne: Lezers reageren

De vorige Nieuwsbrief “Oekraïne speelbal van oligarchen” werd veel gelezen en we kregen ook enkele kritische reacties die bijdragen tot een ruimere blik.

Het vijandbeeld is wederzijds

Het vijandbeeld van het tot op het bot slechte "collectieve Westen" is hier deel van het DNA ... en dat begrijpen jullie niet. Dat wordt hier al twee decennia (en natuurlijk ook daarvoor, dus het is eigenlijk een voorzetting) in de koppekes gepompt en dan is het logisch dat er toch wat blijft hangen., althans bij minstens 30 % van de bevolking (of zelfs meer). Dat amper 10 % van de mensen in politiek is geïnteresseerd, is ook logisch: uit (eeuwenlange) ervaring weet men dat er toch niets verandert en dat alles gemanipuleerd is, meer nog, dat het gevaarlijk is om publiekelijk een andere mening te vertolken dan het officiële regeringsstandpunt. Deze contreien hebben nog nooit democratie gekend en - erger nog - het is hen aangeleerd dat dat een zeer slechte vorm van bestuur is. Hou in gedachten dat hoe slechter iemand het heeft, hoe meer hij/zij aangetrokken wordt door een "sterke leider (Erdogan, Vladimir, Orban, ...). En deze leiders hebben allemaal vijanden nodig: de homo's, de lesbiennes, de Polen, de zigeuners, de religieuzen van de andere soort, ... Klinkt bekend, niet?

Parallellen met WO II

Voor wie de aanloopgeschiedenis naar WO II kent moeten de parallellen toch overduidelijk zijn, maar ik soms ze nog eens op:

Sudetenland versus Donets, Lugansk, de Krim;

verdrag van München versus de huidige gesprekken over Oekraïne (inclusief verdragen van Minsk);

Anschluss versus de stille annexatie van Belarus (want dat is nu wel een feit);

de "Heim ins Reich" politiek versus het standpunt van Vladimir over de Russische volksgemeenschap;

Ribbentrop-Molotov overeenkomst versus de zeer recente overeenkomsten met China (waarin Vladimir zelfs de te verwachten daling van gasinkomsten in geval van een oorlog heeft gecompenseerd door geplande leveringen aan Xi-Jing).

Ontvolking gaat verder

Wie een beter leven wil, wijkt uit, hetgeen zich vertaalt in een steeds dalend bevolkingsaantal sinds de val van de Sovjet-Unie.

Deze interessant bedenkingen zijn ongetwijfeld belangrijke elementen in de beoordeling van de politieke situatie in deze regio. Dat de democratie daar nooit wortel schoot is juist. Ik heb zelf ook kennis gemaakt met de apathie van een communistisch systeem en ja, welvaart wordt dan wel een utopie.

Een oplossing?

We vroegen onze geïnteresseerde lezer die nog veel meer schreef: Hoe zie jij dan de oplossing van deze crisis?

Ik zou het echt niet weten. Wat ik wel weet is dat het paringsgedrag van de Duitsers (Merkel op kop) en het salonfähig beschouwen van Vladimir averechts werkt en deze laatste enkel meer afpersingshefbomen en gewicht en geloofwaardigheid in het binnenland heeft gegeven.

Deze bedenkingen zijn helaas maar al te waar. Het is echter nog altijd onze overtuiging dat het ook voor de bevolking in deze regio veel beter is om te onderhandelen dan oorlog te voeren. En dat we best enige bescheidenheid aan de dag leggen, of zoals we schreven over Syrië: elk land heeft het recht om zelf zijn toekomst te bepalen, ook als er een burgeroorlog nodig is voor een betere toekomst. Dat is dus ook het geval voor Oekraïne waar wederzijdse misdaden kunnen leiden tot een afscheuring van de Oostelijke regio. Wellicht is dat het doelwit van Poetin: de bodemrijkdommen en de graanschuur van deze regio onder zijn invloedssfeer  brengen. Voor de Westerse oligarchen is dat géén prettig vooruitzicht!

 

Defensie in patriottische handen

Voormalig Defensieminister Steven Vandeput (N-VA) en would be Theo Francken zullen het graag gelezen hebben: de regering investeert een slordige 10 miljard méér in Defensie.

Een Vlaams correspondent had enkele pertinente bedenkingen bij die investeringen:

We denken dat het veel beter geweest ware om een gloednieuwe F16, laatste versie, te nemen als vervanging van de bestaande F16; dat het beter geweest ware om een nieuwe C130J te nemen i.p.v. de A400M; dat het beter geweest ware om andere heli’s te nemen voor tegelijkertijd drie verschillende rollen voor de NH90 (SAR, TPT, ingescheepte heli op fregatten); dat het beter geweest ware om de witte vloot van Embraers te behouden i.p.v. ze te verkopen voor een appel en een ei en daarna te gaan “dry of wet leasen”; dat tenminste de operationele infrastructuur zou gebouwd worden als eigendom van Defensie en die niet te huren voor 27 jaar, en daarna? Maar dat zijn allemaal vijgen na Pasen.  

Valt er nog iets te redden?

In plaats van de mislukte NH90 voor SAR denken ze nu eigenlijk aan de opvolger van de Dauphin die ter vervanging van de Seaking voor de “goedkope interventies” al gebruikt werd en nu opnieuw zal gebruikt worden

I.p.v. de Agusta denken ze nu aan een gelijkaardig toestel waarover eveneens twijfel bestaat of het weer een “luchttaxi” is of een toestel waarmee men naar de oorlog kan gaan!

Nu denken ze aan een “goedkope” vervanger van de C130! En waarom daarvoor niet de occasie C130J van de UK overkopen. Die kochten de C130J als interim, omdat hun C130’s echt versleten waren. Nu zitten ze met die torenhoge facturen van de A400M, net zoals wij, plus F35’s en vliegtuigcarriers enz. Ook zij kunnen het niet meer betalen en stoten systemen af. Wij kunnen ermee gooien, want ‘hebben’ is niet meer nodig!

Wat vind ik er helemaal over?

Vorige regering met Vandeput had TWEE volle jaren studies over de toekomst van Defensie nodig en dan investeringen die allemaal moesten gebeuren met openbare aanbestedingen, waardoor géén economische offsets mogelijk waren. Dat verplichtte ons elders te kopen, zonder die “elders/naties” te verplichten ook bij ons in te kopen wat goed was in nieuwe markten, en van gelijkaardige technologische waarde, zoals het vroeger was, met duidelijke regels en een communautaire verdeling. Een competitie met VIJF zogenaamde rivalen voor de F35 waar nu echt een onderhandse aankoop het gemakkelijkste was, zodat we overal uit de boot vielen en tenslotte de systemen van iemand anders gingen betalen zonder economische return, tenzij bij de vriendjes in de Franse industrie, en dus in Franstalig België.

Nu met de Waalse patriotten ineens een investeringsplan voor meer dan 10 miljard Euro, enkel via onderhandse bestellingen in Frankrijk en Duitsland. Toch straf dat Defensie telkens zwaar kan investeren onder socialistische ministers!