Maggie: VB-achterban van Open VLD in Vlaams Brabant

MR Maggie KDGHet Maggie-effect in de niet-BHV-kantons is niet meer en niet minder dan een aantrekking van kiezers van Vlaams Belang en LDD.

 

 

Voormalig BHV-kantons in Vlaams-Brabant

In Maggie en/of BHV hebben we twee patronen kunnen vaststellen met betrekking tot de voormalige BHV-kantons van Vlaams-Brabant. Een eerste patroon is het nemen van een heimelijke BHV-bonus. De respectieve Franstalige zusterpartijen (ideologische familie) van de traditionele B-partijen (CD&V, Open VLD en sp.a) en Groen zijn niet opgekomen. Bovendien zijn ze ook niet opgekomen als UF ofte Union des Francophones (cdH, FDF, PS en MR). Nochtans boekten ze succes voor de Vlaamse, provinciale en gemeenteraadsverkiezingen. Alhoewel, UF bleef maar net boven de kiesdrempel van 5%. Uit de bespreking van de voormalige BHV-kantons dient men vast te stellen dat een groot deel van de winst van Open VLD komt van de transfer van voormalige stemmen voor Franstalige partijen naar de Open VLD, een heimelijke super BHV-bonus dus en niet zozeer een Maggie-effect.

Daar waar de figuur van Maggie De Block in de rest van Vlaanderen wel een rol speelt, is het nogal verrassend dat ze in sommige voormalige BHV-kantons kiezers van het Vlaams Belang uit 2010 aantrekt voor wat blijkt het thema “asiel en migratie”. Verrassend omdat iedereen de mond van vol heeft dat N-VA het Vlaams Belang opgeslorpt heeft. Echter bewust of onbewust heeft Maggie De Block de nog resterende 'gematigde' Vlaams Belangers aangetrokken.

MR MDB Maggie De Block

Het resultaat van deze stembusslag is dus dat de Open VLD in de voormalige BHV-kantons enerzijds rechtse, Vlaams-nationalistische Vlaams Belangers heeft aangetrokken en anderzijds Franstaligen, waarvan we weten dat ze meestal uit de rijkere klasse komen en eerder rechts stemmen (MR) en uit zijn op de Franstalige opslorping van de Vlaamse Rand rond Brussel (zie ook derde deel): water en vuur.

In wat volgt gaan we na of in de rest van het kiesdistrict Vlaams-Brabant dezelfde patronen te ontwaren zijn.

Kantons Vlaams-Brabant zonder BHV

Op federaal vlak is hier geen heimelijke BHV-bonus, maar de opslorping van VB en LDD stemmen is per saldo wel een feit.

Wat de Vlaamse verkiezingen betreft, kunnen we stellen dat N-VA LDD en grote delen van Vlaams Belang heeft opgeslorpt, wat trouwens een patroon voor gans Vlaanderen was. In feite is dit een inhaalbeweging van de federale verkiezingen van 2010, en die bevestigd werd in de federale verkiezingen van 2014.

Het Maggie-effect is een ruk naar rechts voor Open Vld

Ofschoon Theo Francken (N-VA) aan de basis van een verstrenging van de wetten aangaande migratie en asiel lag, behoort deze materie wel tot het domein van Maggie De Block (Open VLD). Echter de staatssecretaris kwam meer in het nieuws dan het N-VA parlementslid. Gelet op het feit dat dit een federale materie is, hebben voormalige kiezers van het Vlaams Belang en LDD eerder voor OpenVLD gekozen en niet voor N-VA.

Hier kan men niet spreken van schrik voor separatisme bij de VB- en LDD-kiezers, daar dezen respectievelijk separatistisch en confederaal denken. Dus die reden van “echt federaal” zijn houdt geen steek bij deze kiezers. Er is dus wel sprake van een Maggie-effect in Vlaams-Brabant, maar dit is enkel te wijten aan het aantrekken van rechtse kiezers komende van VB en LDD.

MR Maggie KDG

Voorlopig Besluit

De cijfers van de overige kantons bevestigen dat de figuur van Maggie De Block de voormalige kiezers van het Vlaams Belang uit 2010 aantrekt voor wat blijkt het thema “asiel en migratie”. We kijken allen naar uit hoe Karel De Gucht gaat uitleggen dat niet alleen volgens zijn zeggen N-VA rekening moet houden met haar VB-achterban, maar nu ook zijn eigen Open VLD een VB-achterban heeft.

MR MDB analyse

Analyse Assumpties

Overzicht Kantons

Aarschot

Federaal:
N-VA neemt 3.47% op VB en LDD, maar de resterende 7.20% is voor Open VLD.

Regionaal:
Regionaal N-VA patroon (18.12%) om Vlaams Belang (-8.33%) en LDD (-9.85%) op te slorpen. Open VLD (+3.68%) wint licht, CD&V verliest (-3.65%).

Franstalig:
FDF (federaal) en UF (regionaal) zijn marginaal

Diest

Federaal:
N-VA wint 4.45%, maar ook hier kan Open VLD (+10.95%) de meeste winst bij VB (-6.81%) en LDD (-4.44%) halen.

Regionaal:
Regionaal N-VA patroon (+20.95%) om VB (-9.29%) en LDD (-9.87%) op te slorpen en heeft nog 1.80 % winst ten nadele van de overige partijen. Open VLD wint licht (+3.72%), maar merkelijk minder dan voor de federale, zoals in de overige kantons. sp.a verliest fors zowel federaal als regionaal.

Franstalig:
FDF (federaal) en UF (regionaal) zijn marginaal.

Glabbeek

Federaal:
N-VA stijgt met 2.52% naar 33.12% (een derde dus). Open VLD wint 5.23% en kan dus niet volledig het resterende verlies (-6.15%) van VB en LDD binnenhalen.

Regionaal:
Regionale inhaalbeweging van N-VA (+17.38%) om VB (-6.32%) en LDD (-8.06%) op te slorpen. Hier gaat Open VLD lichtjes achteruit (-0.92%).

Franstalig:
FDF (federaal) en UF (regionaal) zijn marginaal.

Haacht

Federaal:
Status quo voor N-VA. Het verlies van VB (-5.85%) en LDD (-3.04%) wordt door Open VLD (+7.52%) en CD&V (+1.73%) opgenomen.

Regionaal:
Regionaal N-VA patroon (+17.51%) om VB (-8.44%) en LDD (-7.38%) op te slorpen en houdt nog 1.69% over om stemmen bij andere partijen weg te halen, Open VLD wint lichtjes (+1.13%).

Franstalig:
FDF (federaal) en UF (regionaal) zijn marginaal.

Landen

Federaal:
N-VA stijgt met 2.56%. Open VLD wint aanzienlijk (+12.32%) en haalt dus volledig het resterende verlies (-6.37%) van VB en LDD binnenhalen. CD&V behaalt een winst van 2.53%

Regionaal:
Regionale inhaalbeweging van N-VA (+14.86%) om VB (-6.35%) en LDD (-6.50%) op te slorpen. Hier gaat Open VLD lichtjes achteruit (-1.61%). CD&V verliest zwaar (-7.24%)

Franstalig:
FDF (federaal) en UF (regionaal) zijn marginaal, ofschoon dit kanton ook aan de taalgrens ligt.

Leuven

Federaal:
CD&V (+2.51%) maar vooral Open VLD (+6.16%) groeien ten nadele van N-VA (-1.08%), Vlaams Belang (-4.01%) en LDD (-2.02%). Allicht deel van sp.a naar PVDA+.

Regionaal:
Regionaal N-VA patroon (+12.74%) om VB (-6.23%) en LDD (-5.37%) op te slorpen. sp.a verliest aan Groen en PVDA+.

Franstalig:
FDF is marginaal (federaal) en UF (regionaal) verliest zo wat 42% van hun voorgaande stemmen. Hier kan ook Open VLD UF-stemmen afgesnoept hebben.

Tienen

Federaal:
Open VLD gaat merkelijk vooruit (+10.43%), en recupereert de stemmen van VB (-5.17%) en LDD (-3.81%). N-VA wint slechts 3.48%. Hier verliest sp.a (-8.73%), in ieder geval kan Groen niet volledig het verlies van sp.a recupereren.

Regionaal:
Inhaalbeweging van N-VA (+17.50%) en slorpt VB (-7.03%) en LDD (-8.73%) op.

Franstalig:
FDF (federaal) en UF (regionaal) zijn marginaal, ofschoon dit kanton ook aan de taalgrens ligt.

Zoutleeuw

Federaal: 
N-VA wint 4.50%, echter VB (-7, 23%) en LDD (-4.21%) verliezen meer en Open VLD (+6.86%) recupereert omzeggens volledig de rest (-6.95%).

Regionaal:
Inhaalbeweging van N-VA (+21.34%) waarbij VB (-9.15%) en LDD (-9.36%) verliezen. Open VLD wint 2.34 %

Franstalig: FDF en UF zijn marginaal

 
Dwarsligger