Beste lezers,

In deze nieuwsbrief hebben we aandacht voor twee onderwerpen: De strategie van Bart De Wever, voorzitter N-VA, en de technologie en wetenschap in China naar aanleiding van de Belgische Eandis vaudeville.

Opgepast Chinese spionnen op komst!

Het scheelde niet veel of wij hadden zonder het te weten Chinese spionnen binnengelaten die met onze (electriciteitsdistributie Eandis) technologie zouden gaan lopen. Het Eandis-dossier is al meer dan een jaar in voorbereiding, maar twee dagen voor het afsluiten van een akkoord met de Chinese firma State Grid die 14 % van de aandelen zou kopen voor veel geld, liet de Staatsveiligheid weten dat deze firma een staatsfirma is die banden heeft met het leger. Wat een geluk dat onze veiligheidsdiensten daarbij de steun kregen van hun Australische collega’s, anders zouden we het pas geweten hebben als het te laat was.

Het zal onze lezers niet verbazen dat Dwarsliggers daar een paar vragen bij hebben. Bij voorbeeld of de staatsveiligheid dan ook alle hier wonende chinezen in de gaten houden? Moeten we dan ook de briljante studenten die de Chinese staat stuurt naar onze universiteiten terugsturen? Maar de pertinentste vraag is wel wie hier te lande nog echt denkt dat wij de chinezen nog wat te leren hebben inzake technologie. Die wetenschappelijke kennis zal in elk geval niet komen van de bestuurders van Eandis. Of het zouden de verborgen capaciteiten moeten zijn van Louis Tobback of ‘graaimachine’ Geert Versnick.

Hoe veilig is de staatsveiligheid?  

Een veelgehoorde opmerking in de wereld van de veiligheidsdiensten is dat België geen veiligheidscultuur heeft. Dat klopt, maar bij het aanhoren van de talrijke verhalen over deze diensten, vroeg ik mij af of hun eigen veiligheidscultuur wel zo optimaal is?

Geheimdoenerij dat wel, maar hebben we ook de capaciteit om informatie die we van andere veiligheidsdiensten ontvangen grondig te evalueren? Is het niet bizar dat blijkbaar geen enkel NAVO-lidstaat ons hiervoor waarschuwde, terwijl onder meer de US over de Chinezen veel meer weten dan de Australiërs? Was die informatie vanuit Australië wel zo overtuigend, of was het een waarschuwing gebaseerd op hun weigering om State Grid een meerderheidsparticipatie te geven? Dat is economisch wel een ander verhaal dan die 14 % van Eandis. Australië, het land waar nota bene de Chinezen al lang vaste voet hebben en de Australische premier als een van de weinige buitenlandse leiders chinees spreekt, lijkt in elk geval minder moeite te hebben met Chinezen.

Met alle chinezen maar niet met den dezen

Het werd pas een ‘heel Belgische’ vaudeville toen bleek dat deze deal zelfs niet kon doorgaan, omdat de voorafgaande voorwaarde (de fusie van de verschillende takken van Eandis) niet vervuld werd. Antwerpen dat als grote klant (stad en haven) een goedkopere prijs kon bedingen in het verleden en dat voordeel verloor bij een fusie, weigerde. We verdenken de eruditie burgemeester van ‘‘tstad’ ervan dat hij zijn stadsgenoten herinnerde aan een Antwerpse spreuk: “Met alle Chinezen, maar niet met den deze”.

Het zou natuurlijk kunnen dat de Chinezen bij ons kwamen leren hoe de electriciteitsgebruikers te bedriegen en hen een zéér dure prijs te laten betalen voor de distributie. Dat zouden ze wel van ons kunnen leren!

Onze China-correspondent Frans Vandenbosch reageerde zo op dit triestig verhaal: Dit wordt, na de Fortis – PingAn deal de tweede affaire die faliekant afloopt. Tijdens de opleidingen voor ondernemers die in het buitenland willen investeren stond de Fortis-PingAn zaak al als een voorbeeld waarvoor ze moeten opletten als ze zaken willen doen in België.  Eandis wordt nummer twee.  En opnieuw is het de politiek die het verpest heeft.

Om enkele ingedommelde geesten wakker te schudden vroegen wij hem om een bijdrage te schrijven over Technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen in China

‘China HST, België boemeltrein?’ Aanbevolen lectuur voor iedereen die gebeten is om te weten.

 

Heel anders, maar al even Belgisch is het politieke verhaal waar onze boven-beste-buren ongetwijfeld ook eens graag zullen van snoepen. Eigenlijk zou ik graag eens weten wat zij denken over de particratie in ons beider landen?

Vlamingen, ze zijn zo lief meneer!

Herinnert u zich nog het artikel ‘Belgische rekenkunde voor buitenlanders’? Daarin schreven we over het overtal Franstalig afgestudeerde geneesheren dat geen arbeidsvergunning kan krijgen. Wie dacht dat dit varkentje gauw zou gewassen worden kent België niet. De laatste smoes om toch maar de Franstaligen ter wille te zijn, getuigt alvast van een volgehouden drang om de Vlamingen tegen zich in het harnas te jagen. Die nieuwe poging om de verhouding te wijzigen tussen Nederlandstalige en Franstalige artsen bestaat erin om de Franstalige afgestudeerde studenten van buitenlandse origine niet mee te tellen. Nogal logisch wanneer die naar hun land terugkeren. Zo zouden de Franstaligen meer plaatsen voor autochtone afgestudeerden kunnen bekomen. Helaas, ze vergaten iets of probeerden het te verbergen: er zijn ook nogal wat buitenlandse (lees Nederlandse) studenten geneeskunde aan de Vlaamse universiteiten. Zouden we dan die ook niet in mindering brengen? Rekenkunde in de Belgische politiek: niets lijkt op wat het is!

Een ander regeringsdossier waar het communautair knelt gaat over Brussel dat alleen de baten van de luchthaven wil, maar niet de lasten (geluidshinder van overvliegende vliegtuigen) en daarom strengere normen oplegt zodat meer vliegtuigen over de Vlaamse rand moeten opstijgen en landen. In de Vlaamse rand schuifelen de Vlaamse politici op hun stoel van ongemak. Toegeven?

Oh ja, België wil weer eens een Europees voetbaltornooi organiseren en Brussel moet dus een nieuw stadion krijgen. Iemand die niet op zijn kop gevallen is kan zien dat een groter stadion perfect kan op dezelfde plaats als het oude Koning Boudewijn stadion. Het volstaat de piste rond het voetbalveld te schrappen en de tribunes kunnen quasi verdubbelen in capaciteit. Maar neen, met het geld van de (vooral Vlaamse) belastingbetaler zijn dergelijke megalomane prestigeprojecten ook voor Brusselse socialisten veel belangrijker dan een sociaal beleid. Het nieuwe stadion wil men enkele honderden meter verder bouwen, zodat het in Vlaanderen ligt en heeft evenmin een atletiekpiste. De reden voor deze geldverkwisting: In het Brussels gedeelte van de Heizelvlakte (onder meer het oude stadion) komen lucratievere woningbouw en een zaken en koopcentrum. Toegeven?

Eén ding moeten we de Franstaligen alvast toegeven: dwarsliggen kunnen ze als de besten! En de Vlamingen? Ze zijn zo lief meneer!

De strategie van De Wever

Het is dus niet te verwonderen dat de Vlaams-nationale N-VA de grootste politieke partij werd in Vlaanderen en zelfs het ultra-nationalistische en extreem rechtse Vlaams Belang in de laatste peiling (voor wat die waard zijn) groter werd dan de christendemocraten. Meteen stijgt de communautaire koorts en wees gerust: die zal uitmonden in een nieuwe aanpassing van de grondwet na de federale verkiezingen van 2019.

Daarom analyseerden we voor onze lezers De communautaire strategie van N-VA voorzitter Bart De Wever.

In onze laatste Nieuwsbrief trapten we blijkbaar op enkele lange tenen, want een paar lezers haakten af, waaronder een toppoliticus met een uitvoerende functie. Daarom herhalen we nog even onze waarschuwing zoals die in onze filosofie staat: wij schrijven niet voor gelijkgezinden of om vrienden ter wille te zijn, maar voor mensen die open staan voor álle deugdelijke argumenten en dan zelf oordelen. De Duitse Aufklärung (Verlichting) betekent DURVEN WETEN. Waarmee Kant in een toelichting  op 'SAPERE AUDE' aanzet tot 'durven ZELF weten' en niet gemakshalve gezagsargumenten geloven. Blijkbaar is dat bij onze politieke elite nog niet overal doorgedrongen.

Veel leesplezier,

Pjotr

Dwarsligger

Winnaar van de Pluim van Affligem voor zijn bijdrage aan de VRIJHEID VAN DENKEN