Energie, een thema van levensbelang
 
 
Waarde lezers,

In het vorige Deel 2 over nucleaire energie wezen we op de technische obstakels die het industrieel gebruik van Thorium en waterstof op korte termijn onmogelijk maken. Intussen wakkert in België het debat over nucleaire energie opnieuw aan. Dat voor een verzekerde en betaalbare energiebevoorrading nood is aan nucleaire centrales na 2025 lijkt ook de bevolking te beseffen.

 
Een cruciale vraag in dit debat - die momenteel nog niet aan bod kwam en waarover wij het verder in de reeks zullen hebben - is de vraag hoe lang de transitieperiode zal duren? Stel u even voor dat, op basis van rationele argumenten, deze transitie zo'n dertig jaar zou vergen. Dan rijst een bijkomende vraag, namelijk, of nieuwe moderner en veiliger kerncentrales niet beter zijn dan verder de oude installaties te gebruiken?
 
 
Deel 3 Hernieuwbare energie
 
 
In de reeks over energie waarvan U de vorige publicaties hier kunt lezen, zullen we drie bijdragen publiceren over hernieuwbare energie: waterstof, zonne-energie en windenergie.

Het eerste artikel gaat over “De waterstofeconomie”.

Waterstof als hernieuwbare energiebron is reeds lang onderwerp van onderzoek. En momenteel draaien er motoren op waterstof en zijn er prototypes voertuigen, duikboten, en onbemande vliegtuigen mee uitgerust. Waterstof biedt heel wat voordelen, van daar de vraag: Waar wachten we op?

Met dit gevulgariseerd maar sterk onderbouwd artikel willen we een stand van de techniek geven. Wordt waterstof dé oplossing van onze energieproblemen, of blijft het een verre droom?

Aan U, waarde lezer, om te kiezen voor weten(Water)stof tot nadenken

 
 
Reeds verschenen publicaties in de reeks over Energie:

Deel 1 De contouren van het energie debat

Energie de aard van het beestje
Waarom we beter stoppen met fossiele brandstof

Deel 2 Nucleaire energie

Is er een toekomst voor uranium kerncentrales?

 
Deel 3 Hernieuwbare energie
 

Veel leesplezier,
 
 
 
             Pjotr's Dwarsliggers