Energie een thema van levensbelang
 
 

Deel 4 Specifieke problemen
 
 
Deel 4 begonnen we met een bijdrage over 'een toekomst voor de elektrische auto.' Met deze Nieuwsbrief willen we aantonen dat het elektrisch netwerk niet voorzien is op het massaal introduceren van hernieuwbare energiebronnen:

De auteur: "De massale inzet van hernieuwbare energiebronnen zal ons verplichten tot een paradigmawissel in het elektriciteitsnet. In de plaats van weinige producenten die veel verbruikers bedienen, komen er nu veel bronnen die aan veel afnemers moeten leveren."

Daardoor zal het bestaande netwerk op veel plaatsen te sterk zijn en op even veel andere plaatsen te zwak. Daar kunnen we enkel op reageren door ofwel de levering sterk in te perken, ofwel het net te versterken. In de praktijk betekent dat laatste het netwerk heraanleggen. Indien dat geleidelijk zou kunnen gebeuren ...
 
Bedenk dat bij alle plannen die tot hiertoe gemaakt werden niets van die aard ernstig bestudeerd, laat staan ingecalculeerd werd. ... Op korte termijn al die aanpassingen ook nog kunnen uitvoeren, is daarenboven in een land als België ondoenbaar.
 
Daarom vragen we alle lezers om dit artikel Het Elektriciteitsnet aandachtig te lezen, want alleen zo kan u met kennis van zaken uw stem verheffen tegen het gevaarlijk optimisme dat gebaseerd is op 'geloof en hoop' in plaats van 'weten en ervaring'.
 
In onze bibliotheek
 
Alle artikels over Energie kunt u hier vinden
 
In het artikel Grensoverschrijdend gedrag gaat Dwarsligger en psycholoog Jaak Peeters, dieper in op de 'metoo'-onthullingen en ziet in het fenomeen een actuele versie van de teloorgegane christelijke 'individuele en collectieve biecht'.
 
 
Gepubliceerd op webstek De Telegraaf
 
Gepubliceerd op Doorbraak door Pjotr's Dwarsligger
 
veel leesplezier,
 
 
 
 
             Pjotr's Dwarsliggers