Defensie Aankopen

 • Defensiebeleid in communautair vaarwater

  MelsbroekDefensieminister De Crem opnieuw in communautair vaarwater. Of hoe het federaal beleid steeds meer lijkt op het gesjacher in de soeks van de Wetstraat.

 • F-35 Goed nieuws (show)

  F 35 Helmet Mounted Display SystemGelet op de zeer positieve getuigenissen voor de ‘US House of Representatives’ overweeg ik over te stappen naar het pro-F35 kamp. Er zijn nog wat kleine puntjes, maar dat is normaal volgens luchtmacht generaal Christopher Bogdan (JPO).

   

   

   

 • F-35: Problemen met Motor en Brandstoftanks

  F 35 take off

  De bedoeling van deze opmerkingen is te verklaren waarom wij nog altijd bezorgd zijn omwille van problemen rond de motor en de brandstoftanks die aan de oppervlakte kwamen door enkele incidenten in 2015 en 2016. We zijn er niet van overtuigd dat definitieve oplossingen daarvoor gevonden zijn.

   

 • F16 - Deel 4 Economische return

  Belgian F 16 at 2007 Falcon Air Meet in Azraq De aankoop van hoogtechnologische gevechtsvliegtuigen biedt de kans om een graantje mee te pikken. Een interview over de economische return met generaal majoor vlieger b.d. Karel Vervoort.

 • Limiet Luchtwaardigheid F-16

  F 16AM of the Belgian Air Component of the Belgian Armed Forces based at Florennes with 2 Wing. 3601390310Vraag aan de heer Minister van Defensie en mevrouw de Voorzitter van de Commissie Defensie aangaande luchtwaardigheidslimiet van F16

 • Mijn vriend Karl is fysicus

  raven patch 1a LToen onze huidige bewindslui hun eerste lange broek versleten was er een hoogbegaafde jongeling al druk doende als vliegtuigbricoleur.

   

   

   

 • Nieuwsbrief Defensie 07 juni 2016

   
  Geachte heer Minister,
  Waarde Voorzitter en Leden van de Commissie Defensie,
  Dames en Heren opiniemakers en  defensiespecialisten,

  Ik vernam dat de presentatie van de F-35, morgen op 8 juni, voor de Commissie Defensie achter gesloten deuren doorgaat. Of dat voor de andere kandidaten eveneens zo is, weet ik niet.

  In elk geval wil ik de Leden van de Commissie kennis geven van een zopas ontvangen bericht uit Nederland, omdat Lockheed Martin (en de Amerikaanse regering) dezelfde voorwaarde stelde aan de Nederlandse Commissie Defensie, waardoor elke transparantie onmogelijk werd. Vermits de heer Minister Vandeput beloofd heeft om de procedure transparant te laten verlopen, willen we u waarschuwen dat dergelijke praktijken niet overeenstemmen met de belofte van de Minister.
   
  Het bericht uit Nederland:.

  "In Nederland heeft de Amerikaanse regering verzocht (en bekomen) dat er twee besloten sessies voor de Kamercommissie defensie werden gehouden voor de F35A. Wat ik nu verneem vanuit België, is dat dit precies dezelfde tactiek is als toegepast werd in AUS, CAN, NO, DK, NL. 

  Het hele patroon van RFI, … en de inhoud van de gevraagde missies, de hele aanpak om tot een keuze voor F35 te geraken, vertoont een hoge mate van gelijkheid. Logisch, want succesvol gebleken.

  Voorlichting aan Def Comm is confidentieel  (dus NIET transparant). Leden mochten in NL documenten inzien (en moeten vooraf geheimhouding beloven over wat ze hoorden).

  Daarna wordt elke vraag/kritiek getorpedeerd met:
  Hier kan je niet over oordelen, wat wij begrepen is echt sensationeel anders, maar we kunnen er niets over zeggen.

  Briljante manier om elke open vergelijking te torpederen. Elke vorm van waarheidsvinding/controle wordt zo uitgeschakeld en de gemiddelde parlementariër is zonder support van externe deskundigen niet in staat de juistheid en volledigheid van het beweerde op de mérites te beoordelen.
  Dit ging in Nederland niet alleen over militair-inhoudelijke zaken, ook over industriecompensatie, ook over prijs/kosten : dit werd betiteld als “commercieel vertrouwelijk”.

  Een echt parlement zou dit botweg moeten weigeren. Waarom zou DGA (Direction Général de L'Armement) voor de Rafale, of FMV voor de Gripen niet het zelfde kunnen eisen, gelijke monniken, gelijke kappen nietwaar?
   
  Laat België dit als eerste openlijk weigeren, het is of publiek, of je wordt uitgesloten.
  Laat de pers dit weten, deze schandalige en bedrieglijke handelwijze, die zo succesvol was voor JPO (Joint Program Office) en Lockheed Martin moet afgelopen zijn."

  Geachte Leden van de Commissie, het is van het allergrootste belang dat u beseft dat u de ultieme garantdragers bent voor een transparante besluitvorming. Tegelijk wil ik u nogmaals waarschuwen dat het bijna onmogelijk is om als leken in deze complexe materie de gepresenteerde informatie goed in te schatten. Dat erkennen vergt meer moed dan lichtgelovig zijn, maar u bent het de democratie en uw instelling, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, verschuldigd.

  Voor alle duidelijkheid: wij zijn géén tegenstanders van de F-35A, maar menen dat de vertraging die dit project opliep en de open vragen meer dan voldoende argumenten zijn om een definitieve keuze uit te stellen. 

  Namens de Dwarsliggers,

  Pierre Therie
  Kolonel Stafbrevethouder bd
  Gewezen Defensieattaché   
 • Nieuwsbrief Defensie 31 juli 2016

   

  Beste lezers,

  POGO, Project on Government Oversight, is een Amerikaanse organisatie (waakhond) die met een kritische bril het regeringswerk opvolgt en rapporten schrijft met verwijzing naar controleerbare informatie. Wij denken daarom dat onderstaand bericht lezenswaardig is voor al wie belangstelling heeft voor de keuze van de opvolger van de Belgische F16 vliegtuigen.

  Misschien zal u zich, net als wij, bij het bekijken van de tabel afvragen waarom de prestaties van de reeds bestaande exemplaren zo ver onder de 'beloofde' waarden liggen van de vliegtuigen die nog niet gebouwd zijn; versies 2B en 3C.

  Wij hebben méér dan sterke vermoedens waarom de reeds geproduceerde exemplaren nog altijd beperkt zijn tot versnellingen tussen  4,5 en 5,5 g. En dat de maximum snelheid beperkt is tot nauwelijks iets meer dan de helft van de vooropgestelde 1,6 Mach. We zijn dan ook zeer benieuwd hoe ze deze problemen zullen oplossen. Eenvoudig zal het in elk geval niet zijn en dus hangen er nog altijd heel donkere wolken boven de verdere ontwikkeling van de JSF/F35. Naast, niet te vergeten, de vragen omtrent de (ICT) sensor fusion en de dominantie binnen afzienbare tijd van stealth versus nieuwe radarsystemen.

  Voor de dwarsliggers,
  Pierre ‘Pjotr’ Therie

   

  Why Lockheed CEO’s F-35 Remarks Ring Hollow

  By: Dan Grazier | July 25, 2016

   
  Lockheed Martin CEO and F-35
  Marillyn Hewson, CEO of Lockheed Martin (right)

  Marillyn Hewson, chairwoman, president and CEO of Lockheed Martin, expressed a great deal of optimism about the F-35 during a recent interview with AviationWeek. By itself, there is nothing surprising in this. One would expect the CEO to put a positive spin on the largest single program for the company. After all, the F-35 makes up 20 percent of Lockheed Martin’s consolidated net sales according to the company’s 2015 annual report.

  What was quite curious, and perhaps very revealing, about her remarks was the key metric by which she chose to express her optimism. When asked to provide an update on the F-35 program, Hewson responded, “the Marine Corps declared their IOC [initial operational capability] last year; they are combat ready. The U.S. Air Force will declare this year, followed by the Navy in 2018.”

  The casual observer will be forgiven for not catching the subtle reveal in her statement. Notice she said the Air Force will declare IOC this year, followed by the Navy two years later.

  Declaring a system ready for combat, or IOC, is hardly a simple matter of putting a date on a calendar. A new weapon system has to achieve the minimum performance criteria. In the case of the Air Force’s F-35A, IOC will occur when “the first operational squadron is equipped with 12-24 aircraft, and Airmen are trained, manned, and equipped to conduct basic Close Air Support (CAS), Interdiction, and limited Suppression and Destruction of Enemy Air Defense (SEAD/DEAD) operations in a contested environment.”

  POGO has reported extensively on why the impending Air Force IOC declaration will be nothing more than a public relations stunt. The top Pentagon weapons tester reported earlier this year that the version the Marine Corps used for its F-35 IOC declaration would have to “avoid threat engagement” and require rescuing from other aircraft should it encounter an enemy plane. Since the Air Force’s version only has a new computer and no new capabilities, the situation will be much the same.

  Should the Air Force make the anticipated IOC announcement in the next few weeks as expected, “initial” will certainly be the operative word with regard to the plane’s combat utility. The planes to be used for such purposes will operate with the 3i software version. The planes with this configuration are capable of carrying a very limited weapons load both in terms of type and quantity. It can carry only two air to air missiles and a few bombs which it will only be capable of employing in a limited “employment envelope.”
   

  Joint Strike Fighter Chart released by the F-35 Joint Program Office

  The F-35 program has done little to prove its worth to the American people, who are stuck paying the bill for this, the most expensive acquisitions program in history. For the CEO of Lockheed Martin to treat this very important milestone in the program as little more than a formality—or worse, a foregone conclusion—is shameful.

  Photo of Dan Grazier

  By: Dan Grazier, Jack Shanahan Fellow

  Dan Grazier is the Jack Shanahan Fellow at the Project On Government Oversight

   

   

 • Nieuwsbrief Defensie 27 augustus 2016

  Nieuwsbrief Defensie 27 augustus 2016

  Ter inleiding …

  In ‘De oligarchen en de president’ (De Tijd) beschrijft Rik Van Cauwelaert de ‘Deep State, de staat in de staat die de Verenigde Staten daadwerkelijk controleert.’

 • Russische Sunflower kan F-35 detecteren

  OTH B.big

  De Russische radar Sunflower (Podsolnukh) kan tot 500 km ver "zien", dus over de horizon. Autonoom kan het 300 vaar- en 100 vliegtuigen opvolgen. En slecht nieuws voor de aanhangers van de 5de generatie stealth vliegtuigen, die kunnen evenzeer gedetecteerd worden.

 • Vergelijking F-35A en SU-35

  F35A SU35Een video die de vergelijking maakt tussen de F-35A en de SU-35. Aan de kijker om conclusies te trekken.

   

 • Wie beslist welk vliegtuig België kiest?

  F 35 Money 4 copy

  Dossier vervanging F-16: De vervanging van de F-16 is een complex dossier maar toch boeiend voor een ruimer publiek. Terwijl het evident is dat de regering beslist over de al of niet vervanging van de F-16, en de defensieminister herhaaldelijk verklaarde nog geen keuze gemaakt te hebben, is de vraag wie beslist over welk vliegtuig aangekocht wordt helemaal niet evident: de generaal, de wapenlobby of toch de minister? Een poging tot verduidelijking.