2020Wanneer tradities onder druk staan, denk maar aan het Sinterklaasfeest, willen we alvast symbolisch onze gehechtheid aan tradities tonen. Zoals ...

266px Bonobo Head Wat hebben mensen meer dan bonobo's? ... Enkel verwaandheid

links rechts omleidingEr is veel polarisering in de huidige wereld. Veel te veel. Arm/rijk, jong/oud, Noord/Zuid, religie/laïcisme, collectief/individu… En zo kunnen we nog een hele tijd verder gaan. Het feit dat wij schijnbaar overal van die spanningsvelden nodig hebben om onszelf erin te kunnen positioneren, drukt me weer eens pijnlijk met mijn neus op de ontzettende schraalheid en ontoereikendheid van ons denken.

evolutie mensDe discussie onder Dwarsliggers begon met een reactie van een Nederlandse lezer-Dwarsligger én lid van ons Defensieteam op de bijdrage over Heine, De Dijn en politieke correctheid.

hemel en aardeKerstessay over de onvolmaaktheid van de menselijke conditie.

 

 

 

 

 

gebeten om te weten DRIERegelmatig hebben we ‘onder Dwarsliggers’ uitgebreide discussies over een of ander artikel of nieuwsfeit. Ditmaal Over klokkenluiders en ‘Gutmenschen'

heksenjachtIn de 17de eeuw leefde Isaac Newton, met afstand de grootste natuurwetenschapper aller tijden. Maar in diezelfde tijdspanne werden ook duizenden heksen verbrand.

 

 

 

delete pastDe westerling beseft niet hoezeer hij opgenomen is in een geschiedenis die je kunt omschrijven als een aaneenrijging van traumatische ervaringen.

Another Yin Yang Yuan TransGender SymbolEnkele kritische beschouwingen

Een nieuwe rage teistert onze contreien: die van het genderneutrale spreken. De treinreizigers worden niet meer met dames en heren aangesproken of met ladies and gentlemen, doch als “goede morgen beste reizigers” of, “good morning everybody”. Toiletten moet genderneutraal zijn. De icoontjes voor man en vrouw verdwijnen.

Gebeten OTW GertVan een echt maatschappelijk debat kan vandaag nauwelijks sprake zijn. Het zogenaamd progressief – maar de facto oerconservatief – kamp is dermate van zijn onvervreemdbaar gelijk overtuigd dat ze voorzichtiger benaderingen zonder vorm van proces als primitieve domheid wegzetten (“de aarde is plat”).

batterij opti pessimMensen noemen mij soms een pessimist. Ik zie dat eigenlijk zelf niet zo direct. Niet dat het me stoort; mensen kunnen denken en zeggen wat ze willen. We mogen van mening verschillen: dat geeft het leven kleur. Maar misschien is het toch interessant daar eens een beetje preciezer naar te kijken.

free speech

Hoe tegenstanders door frivole beschuldigingen monddood gemaakt worden.
Jörg Baberowski

 

kinneke jezus

Vluchtelingen de ‘kindekes Jezus” van vandaag?

Dat is een uitspraak die ergens, in één of ander forum van ‘onze’ media, te lezen stond.

 

Gebeten OTW GertBeste lezers, wij wensen u prettige eindejaarsfeesten en een goed begin in 2017! Met genoegen bieden we u dit kerstessay aan: een overzichtelijke en diepgravende studie over de gevolgen van Mei '68 voor Vlaanderen.

angel 1125148 960 720Voor dit themanummer ter gelegenheid van 1 november vroegen we dwarsligger Gerard De Beuckelaer om zijn persoonlijke beleving van het mysterie van de dood met ons te willen delen.

gebeten om te weten DRIERegelmatig hebben wij ‘onder dwarsliggers’ uitgebreide discussies over een of ander artikel of nieuwsfeit. Met deze bijdrage willen we u eens laten meelezen, zodat u zich ook een beetje ‘dwarsligger’ voelt.

 

brain eatingArtikel overgenomen van Golfbrekers Oil for Immigration Een verboden artikel door Pamela Hemelrijk, een Nederlands journaliste en columniste. Het opiniestuk dateert van 2005 en nog steeds actueel.

 

 

Brave new WorldOnze radeloze hulpeloosheid tegenover de dingen die we rondom ons zien gebeuren staat in schril contrast met de toeterende arrogantie van het moderne denken.

zwart wit denkenContrast is nuttig en nodig, maar contrast alleen toont niets van de werkelijkheid. Nuances geven het beeld kleur en diepte, maar nuances zijn in deze tijd niet meer gevraagd. Ook de ideeën worden digitaal.