Franse revolutieZopas verscheen van de hand van Bart van Kerckhove (VUB) een korte laudatio aan het adres van de vroeg overleden Koen Raes. Die had namelijk in 1983 een kritisch essay geschreven over het neoliberaal bezitsindividualisme. (Uitgeverij Masereelfonds).

 

ReynebeauIn de bijdrage ‘Baas Gansendonck’ hadden we het over twee belangrijke motieven die aan de basis liggen van de opiniejournalistiek. In deze bijdrage geven we voorbeelden van ideologisch bijgestuurde informatie.

doorstromingJaak Peeters - Guy Tegenbos schreef in ‘zijn’ krant een cursiefje waarin hij aankloeg dat de overheden van dit land niet bij machte blijken om de openbare financiën zo ver te saneren, dat de gewone ontvangsten volstaan om de lopende uitgaven te dekken. Daarom moet de overheid lenen om consumptie te bekostigen. Lenen om te investeren is verantwoord, schrijft Tegenbos, maar lenen om ‘op te eten’ niet. Het is nu al zo ver dat de Belgische staat moet lenen over een periode van 100 jaren. Wij lenen wat onze achterkleinkinderen zullen moeten terugbetalen.

GD President John Adams USAVrijwel onbemerkt installeert zich in ons land een regime dat misschien best met de term ‘neo-communisme’ te omschrijven is. Het is twijfelachtig of we die evolutie nog ooit kunnen omkeren.