De Dialoogschool

katholieke dialoogschoolBart De Meulenaer: Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht

 

 

Kadering

Ik ga niet opnieuw het verschil uitleggen tussen het christendom en de islam, daarvoor verwijs ik naar “Van God los”. Onafgezien van het feit dat ik mijn mening nu nog meer kan larderen met aanwijzingen, is ze niet veranderd, enkel versterkt. Ook verschijnen de laatste tijd meer stukken over dit thema, dus stilaan komen we tot de ontdekking dat God Allah niet is.

Onbegrijpelijk dat het maar niet in de koppen van de katholieke wereld doordringt dat religie niet zo maar religie is. Een religie heeft haar eigen receptuur, haar eigen regels. Tegen tandpijn neem je geen bloedverdunners. Een religie heeft haar eigen sfeer, eigen wereldbeeld en eigen geschiedenis.
Kort gesteld zie ik het zo:

  • Het jodendom aanbidt een God (Jahweh) en ziet de mens als diens luitenant op aarde, waarbij de mens eerbied verschuldigd is aan de wrekende Jahweh.
  • Het christendom aanbidt een God die mens wou worden via de Zoon, Jezus Christus, en daarin ligt de kiem voor het humanisme. Immers, de mens krijgt een grote betekenis. Je zou dat, in het kader van het Universum vrij beperkt kunnen noemen, maar tot nader order leven wij op de aarde en is dit dus in se een menslievende religie. (En de Kerk heeft, geleid door mensen, haar fouten gemaakt.)
  • De islam aanbidt een God (Allah) die de onderwerping van de mens vraagt, en die de mens verder niet zo belangrijk vindt, omdat de mens centraal stellen blasfemisch zou zijn en de grootsheid van Allah zou in vraag trekken. De mens is  sterrenstof in het almachtige heelal en zijn naakte bestaan alleen is bijna belachelijk dus blijft hij zich best onderwerpen.

Goed, ik wéét dat de exegese van Thora, Bijbel en Koran niet in één zin kunnen worden gepropt, en dat het genuanceerder is dan wat ik hierboven schrijf, maar ik neem deze kern, als drager van de respectievelijke religies, aan. Meer uitgewerkt heb ik het verschil tussen christendom en islam in ‘Van God los’.

De Guimardstraat

Het zou allemaal vrij simpel kunnen zijn. Wie kiest voor het katholieke onderwijs die accepteert dat hij kiest voor onderwijs dat gelinkt is aan een katholieke sfeer en levensvisie. Dat is voor de vorming nooit een probleem geweest. De beste denkers van dit land zijn ooit door katholieke scholen gevormd geweest. De kritiek op Darwin en andere wetenschappelijke ontdekkingen of studies die niet stroken met wat in De Bijbel staat, heeft de wetenschap in het Avondland nooit stokken in de wielen gestoken (zie ook Geert Bourgeois en de islam). De Kerk heeft meer boeken gekopieerd dan dat ze er verbrand heeft. Ik pleit de Kerk niet vrij van zonden, maar ik ben de religies aan het vergelijken. Overigens is de katholieke religie niet te beperken tot de katholieke kerk.

Laten we zeggen dat dit in de islam anders is.

  • Waar Spanje per jaar 12.000 boeken laat vertalen naar het Spaans heeft de hele islamwereld er in haar hele geschiedenis 12.000 laten vertalen naar het Arabisch. (Bron: Wim Van Rooy, ‘Waarover men niet spreekt’)
  • Waar Zuid Korea per jaar evenveel patenten indient als de hele islamwereld reeds ingediend heeft in haar volledige bestaan.
  • Waar in Brussel Darwin geweerd wordt uit het lessenpakket, om bepaalde creationistische religieuzen niet voor het hoofd te stoten, gaat men toch hopelijk deze lijn niet doortrekken over het gehele katholieke onderwijs?
  • Waar het katholicisme kadert in het onderwijs in een katholieke school, kadert in een islamitische school het onderwijs in de islam. Ook dat schreef ik reeds in “Van God los”.

Wie dus met andere woorden kiest voor het katholiek onderwijs, die kiest voor katholiek onderwijs. Punt. Zo helder kan het zijn.

Als je vindt dat je kind beter niet in een katholieke school rondloopt, het zij zo, dat mag je zeker vinden, dan gaat je kind maar naar een andere school. Daarom hebben wij in België ook verschillende netten. Je hebt namelijk ook athenea of je hebt neutralere scholen. Niemand is verplicht tot het katholiek onderwijs.
Ik kies ook geen vis als ik steak wil. Ik neem geen sla als ik camembert wil. De menukaart is voor eenieder toegankelijk.

Knieval

De knieval van Lieve Boeve doet het katholieke onderwijs én de keuzevrijheid geen goed, want, waar moet ik, als ouder die wil dat zijn kinderen het katholieke onderwijs beleven zoals hij het zelf beleefde en daar vrij goed mee is gevaren, nog naar toe? Ik ben geen katholiek zeloot, ik ben een Avondlander. Ik heb respect voor de waardevolle erfenissen van de Kerk. Ik heb respect voor onze geschiedenis en voor de ontwikkeling van het Europese Avondland. Ik heb respect voor de cultuur die bevrucht werd door de religie die in onze streken thuis was (is).

Men maakt van ons een klasse zonderlingen. Ik zeg het er onmiddellijk bij. Ik ben geen pilarenbijter en kom per jaar misschien vier keer in een eucharistieviering. Maar ik accepteer NIET dat de culturele erfenis van dit continent wordt afgevoerd.

Als mei 68 er alleen maar moest toe dienen dat er vandaag hoofddoeken en morgen kindhuwelijken en vaginaverminkingen moeten worden toegestaan, in het kader van de ruimdenkendheid, dan wil ik wel eens weten welke mei 68'er daar kan achter staan. Dàt was de bedoeling niét van de ontvoogding van de burger ten aanzien van meneer Pastoor.

Eigen ervaring

In de katholieke school van mijn kinderen word ik begroet op wereldfeestetentjes, met een reuzegrote AndyWarhole-achtige foto van Che Guevara. Che Guevara is een communistische massamoordenaar. Punt. Wat die in een feestje op een katholieke school te zoeken heeft weet ik niet. Ook een Torquemada of Alva zou ik in een katholieke school niet herdacht willen zien,wel bestudeerd,niet bewonderd.

In de school van mijn kinderen werd wél een bezoek aan een moskee gepland. Welnu, ik zeg u, daarover val ik vanaf nu. Ik zal mij verdorie verzetten tegen dit soort cultuurrelativisme. Tenslotte is de beginselloosheid van het katholiek onderwijs anno 2016 zo groot, dat ik niet al te veel tegenstand verwacht.

Ik heb mij ook verzet tegen dat moskeebezoek, en met succes. Ik ga mijn dochter (het was haar klas die het moskeebezoek op de schotel kreeg) toch niet jarenlang hard laten studeren om haar een klassieke vorming te laten volbrengen, ik laat haar geen Latijn studeren, naar Griekenland reizen, naar Auschwitz reizen, naar Berlijn reizen, ik laat haar geen honderden woorden uit vocabulaires van verschillende talen drillen, als ik haar dan, met dat hoofd volgestouwd met die kennis, simpelweg laat binnengaan in een gebouw, waarin een religie wordt beleden, waarvan de cultuur niet eens verwacht dat vrouwen studeren, en erger nog, dat er helemaal niet gestudeerd hoeft te worden, omdat onderwerping het hoogste goed is voor de nietige mens?

In de school van mijn kinderen, een Roeselaarse, klassieke katholieke school werd niet eens een Goede Vrijdag-viering gehouden.

Op een katholieke school eis ik dat daar aandacht aan wordt besteed. Geef dan verdorie een dag moskeebezoek MINDER, als het niet meer lukt in het tijdskader. Geef ze dan géén week vrijaf voor de vakanties. Dan is er WEL tijd. Ik eis net WEL dat er op Goede Vrijdag, al is het kort, op de speelplaats verzameld wordt, om even stil te staan, bij het grote IJkpunt van onze christelijke cultuur. De Lijdende Mens, de Godsgenade, de deelname aan het menselijk lijden, de schuldopname door Christus, als dààr verdorie geen aandacht meer aan besteed kan of mag worden, dan is ook de katholieke school schuldig aan de verstopeierenklucht van Hema. Dan is Pasen één grote verstopklucht.

Op Goede Vrijdag bloedt de Zoon van God, en door Zijn lichamelijk Lijden blijkt net dat God bereid is de kleinheid van Zijn creatie, de mens, te accepteren en mee te dragen. Je moet niet katholiek zijn om te begrijpen dat de constructie van het christendom dààr zijn orgelpunt kent, en dat de westelijke cultuur daarvan is doordrongen. Je moet er niet in geloven om te beseffen dat het een mooie constructie is. Geloof je niet in Jezus, dan kan je nog steeds niet ontkennen dat het verhaal een hoopvol verhaal is voor de mensheid. Je moet het verhaal kennen om onze cultuur te begrijpen. Zelfkennis is het begin van alle wijsheid.
Maar dat wordt niet herdacht op een katholieke school.  Let wel … een katholieke school. Wegens … geen tijd.

Cultuurrelativisme

Laten wij allemaal wat bewuster worden en niet langer ons leven lijden maar leiden.

Probeert u een islamitische school in te beelden waar een kapel voor de christelijke kinderen wordt gebouwd. U begrijpt wat ik bedoel. Die christelijke kinderen zouden dat niet eens vragen!

Wie denkt dat koffie beter drinkbaar wordt voor een groot deel van de bevolking, door er water in te gieten, zal later meemaken dat een deel van de bevolking klaagt dat het water naar koffie smaakt. Dit is de kern van het probleem van het cultureel marxisme en van de identiteitsontkenning. 

Eyskens

Ook Mark Eyskens miste de kans om te zwijgen en zond een tweet de wereld in, waarover je toch alleen maar hoofdschuddend en meewarig kan vaststellen, dat echt een groot deel van de westerse wereld, hé-le-maal de weg kwijt is?

Mark Eyskens

 

Mensen die kiezen voor klassiek katholiek onderwijs zijn nationalisten en dus holbewoners. Over deze tweet kan je een boek schrijven, maar laat ik me beperken tot deze bedenking: Hij had net zo goed kunnen komen van een wiet rokende kumbaya zanger in een hippiekamp. Als een professor al geen onderscheid meer weet te maken tussen nationalisten en mensen met een cultureel respect, als hij die allemaal holbewoners noemt, dan zijn de rapen gaar. Laten we toch niet vergeten dat diezelfde Mark Eyskens tot voor kort onze toppers vormde.

Waarbij ik me trouwens nog meer zorgen maak over het feit dat nationalisten holbewoners zouden zijn. Koning Filip is dus een holbewoner volgens Mark Eyskens. Mij kun je daar niet mee kietelen, maar Eyskens als Belgische exponent van het niet-identitaire zijn, zou moeten weten dat hij zich onsterfelijk belachelijk maakt. De Catalanen zijn voor Eyskens grotendeels holbewoners. De Schotten? Grotendeels holbewoners. De Ieren, de IJslanders, de Fransen, de Oostenrijkers, de Corsicanen, de Nederlanders… holbewoners. De hele wereld is holbewoner, behalve de Belg. Van een Übermenschengedachte gesproken.

Denkfout

De grote denkfout van Lieven Boeve is deze: hij wil een dialoog op gang brengen.

Dat is een foute voorstelling van de feiten. Door het feit dat wij de islam hier dulden, hebben wij al een hand uitgestoken. Het is nu aan de islam om aan de dialoog deel te nemen. De démarche van Boeve zal in de islam gepercipieerd worden als een teken van zwakte, en zal het probleem van de cultuurclash niet overstijgen, maar integendeel verdiepen.

Immers, een dialoog gaat uit van het begrip van gelijkwaardigheid en wederkerigheid.Laat nu juist die twee begrippen problematisch in de islam zijn. Gelijkwaardigheid is BINNEN de oemma al niet te vinden, want je hebt grote waardeverschillen tussen mannen en vrouwen. En buiten oemma bestaat ze ook niet, want wie niet tot de oemma behoort moet met de jihad bestreden worden.

Met andere woorden is de uitgestoken hand van het katholiek onderwijs, dan wel in de wereld van Lieven Boeve een teken van gelijkwaardigheid, in de wereld van de jihad is het een kleine overwinning. Lieven Boeve denkt dat zijn christelijke opvatting voor iedereen logisch is. Fout dus, Lieven Boeve, én bovendien is dit een teken van cultureel onbegrip van andere religies. Je zou kunnen zeggen dat het gelijkschakelen van christendom en islam, in se bijzonder racistisch (fout woord, maar links heeft van religie een ras gemaakt, dus ik blijf even in de foute termen hangen) is, omdat je er eventjes van uitgaat dat de waarden die je aanhangt universeel zijn en dat eventuele andere beschouwingen onzinnig en onbestaand zijn. Terwijl die humanistische waarden van dat christendom net de discriminerende factor bij uitstek zijn, die het christendom anders maakt dan de islam.

En nou ben ik het er wel mee eens dat onze postchristelijke humanistische visie veel waardevoller is voor de mensheid in het algemeen, dan de onderwerpingsideologie van de islam, maar je moet niet denken dat iedereen dit vindt.

En door dat toch te denken ga je voorbij aan de culturele ontwikkeling (nou ja) van de islamwereld. Wat wil je dan met je dialoog? Welke visie wil je de jouwe laten toetsen? Welke verrijking wil je bereiken? Als de tolerante in dialoog gaat met de intolerante krijg je geen verrijking maar een verarming. De tolerante moet wachten tot de intolerante genoeg volwassenheid krijgt om de dialoog zelf te willen starten. Dan kan je pas tot verrijking komen.

Het mag dan ook duidelijk zijn dat enkel een fiere en onverschrokken, trotse houding de enige is waarmee je gelijkwaardigheid toont. Pas dan zal er respect komen en zullen we de moslims hier te lande helpen de islam niet meer centraal te stellen, maar wel de samenleving. Pas dan werk je aan integratie. Pas dan komt de Leitkultur tot haar recht. En pas dan zullen eventuele kleine verschuivingen ook een verrijking kunnen zijn.

Wat Lieven Boeve doet, is implementatie.

Hij implementeert de islam in het katholiek onderwijs. Hij integreert helemaal niets, maar zal integendeel de segregatie nog vergroten. Immers, er blijft de christenen weinig keuze:ofwel onderwerping en dus mee implementeren, ofwel fierheid en trots en dus segregeren. Een instelling waar de jeugd komt studeren moet die clash weghouden uit de klaslokalen en aan de schoolpoort filteren. De focus moet blijven liggen op het studeren, niet op segregeren. Eerst studeren, daarna positioneren. Hou die taak weg van kinderen, en help ze in hun puberteit bij identiteitscrisis, in plaats van ze extra te belasten.

De hoofddoeken zullen vragen opwerpen en zullen westerse kinderen in het verweer dringen, omdat zij blijkbaar respectlozer zijn dan de moslima’s. Of de moslima’s zullen in het verweer komen omdat ze blijkbaar minder mogen dan de anderen. Dit is in ieder geval brandstof voor identiteitscrisis.

De moslimbidplaatsen die in de scholen worden ingericht, dienen toch niet tot dialoog? Er zijn verdorie niet eens kapellen in de meeste katholieke scholen!

Overigens is een dialoogschool iets anders dan een school met moslimbidplaatsen. Een school met moslimbidplaatsen is een implementatieschool. Zeker als er geen kapellen meer zijn.

Het zal gelukkig mijn kinderen niet meer belasten, maar voor mijn kleinkinderen vrees ik het ergste.

Ik stel voor dat Lieven Boeve Michel Houellebecq eens leest. Of 'Waarover men niet spreekt' van Wim van Rooy. Of een geschiedenisboek ter hand neemt. Dat kan, voor een manager van een scholennet niet teveel gevraagd zijn.

Schijnargumenten pro islamintegratie in de katholieke school

Het schijnargument naar wiens wedergeboorte ik ongeduldig uitkijk is dit: ‘is het dan beter ze in gettoscholen te laten en dan te riskeren dat de radicalisatie nog toeneemt?’ (Ooit nog het argument van Mieke van Hecke, de voorganger van Lieven Boeve)

Kijk, ofwel is de islam een perfect te integreren religie, een religie die de vrede nastreeft, zoals links in koor zingt, en dan is een concentratieschool geen probleem, gezien een concentratie van mensen die vrede nastreven toch geen probleem kan zijn. Immers, katholieke scholen waren ook nooit een broeihaard van extremisme. (Ik kan me voorstellen dat het islamitisch scholennet, met plezier katholieke en/of joodse kinderen zal opnemen, toch? Of kan ik me dat beter toch maar niet voorstellen?)

Ofwel is de islam dat niet, en is er wel degelijk een risico op radicalisatie, en dan wil ik niet dat een katholieke school daarmee belast wordt. Maar dan moet de maatschappij zich de vraag stellen waarheen we gaan met de islam, en met de massa-immigratie. Immers, op dit moment bedraagt het islamitische aandeel in de bevolking 8%. Het circus rond de slachtingen van de schapen is nu al een heikel thema. Vreemd. Immers, was de islam niet een perfect met het katholicisme te vergelijken religie? Wat zal het geven als het 20% wordt? Weet iemand hierop een zinnig antwoord?

Een tweede schijnargument is dit: Religie heeft niets te zoeken in scholen, met religie heb je alleen maar problemen. Dat is natuurlijk grotesk. Ten eerste heb je met sommige religies meer problemen dan met anderen, de 8% moslims in België maken meer lawaai dan de net geen 75% katholieken (bron). Ten tweede is het niet zo dat a-religieuzen, of atheïsten, het zoveel beter doen, ik zal Stalin toch niet hoeven te noemen als voorbeeld? Bovendien is de religie het denkraster dat door onze geesten en door onze moraliteit heen ademt en het begrip van die religie of de naakte kennis ervan is juist een stap in het begrijpen van onze zeden. (Ook dat staat mooi in ‘Waarover men niet spreekt’ beschreven.)

Ten derde, het bestaan van een katholiek net op zich is net juist een uiting van de vrijheid van keuze. De verschillende netten garanderen die vrijheid van keuze.

Het feit dat katholieke scholen meer dan gemiddeld betere leerlingen leveren, zal allicht niet alleen te maken hebben met de lessen godsdienst.,maar meer met het publiek dat ze aantrekken, meer met de focus op studie en discipline, meer met de sfeer en de kwaliteitszorg. Mag dat behouden blijven?

Vrijheid van keuze in de netten

Wie dat publiek of de samenstelling ervan, niet kan waarderen, en dus een dialoogschool wil opstarten, mag dat van mij altijd in een nieuw net proberen, maar niet in het katholiek net.

Ik vraag tenslotte ook niet dat er iedere dag een mis wordt gegeven. Ik vraag dat de Avondlandse waarden worden gekaderd, verklaard en belééfd.

In mijn ogen is dit de bedoeling van een katholieke scholing. Gerard Bodifée zei het treffend in Van Gils en Gasten(De Redactie, Kerknet):om te dialogeren moet je met twee zijn. We zijn niet met twee. Immers, de katholieke spirit, die is er bijna niet meer (Zie ook (Christen)democratie in de hoofddoeken gelegd). Hoe kun je een andere cultuur begrijpen als je je eigen cultuur niet kent. Cultureel nihilisme is geen wereldburgerschap. Zelfverloochening is pas eervol als het in volle bewustzijn gebeurt. Zelfverloochening uit onwetendheid is niet eervol. Het is idiote ignorantie.

Eerst vormen en dan interreageren. Niet omgekeerd. Immers, inspraak zonder inzicht, leidt tot uitspraak zonder uitzicht.

Bart De Meulenaer