Guus BerkhoutGuus Berkhout (Nederland): Politieke rekenmodellen brengen ons land in een economische crisis. Stop er mee en ga meten.

uitstoot

Met deze bijdrage willen we wetenschappers de kans geven om op een constructieve manier met elkaar in debat te gaan over de klimaatverandering. Wij hopen dat ‘klimaatalarmisten’ net zoals ‘klimaatsceptici’ de moed hebben om hun eigen kennis ter discussie te stellen. Dr Eric Blondeel gaf alvast met dit artikel het goede voorbeeld.

consensus   foto dedereldmorgen.be

 

  Over de rol van de belangrijkste actoren en hun verantwoordelijkheid 

kern2De ontwikkeling van de wetenschap is gebaseerd op voortschrijdend inzicht. Voor de klimaatwetenschap zou de in de media geformuleerde consensus een blokkering zijn. De echte wetenschapper wordt een klimaatontkenner genoemd omdat hij blijft zoeken naar een invulling van de hiaten tussen wetenschap en realiteit.

MilankovićWe hebben allemaal wel de indruk dat we ongeveer begrijpen hoe het zonnestelsel werkt. Of we denken toch minstens dat de astronomen het precies weten. Dat is een van de vele misverstanden die als gevolg hebben dat wij geloven veel meer van het universum te begrijpen dan we in de realiteit doen.

Johan SanctorumBeste Johan Sanctorum,
Onwetendheid is géén excuus!

Uw artikel in Doorbraak “Code Rood: ‘nutteloos alarmisme’…” is heel opmerkelijk, maar uw uitspraken over de klimaatproblematiek vormen absoluut géén troef voor een degelijk artikel; het vertoont eerder een gebrek aan kennis. Slachtoffers van uw scherpe pen zijn ditmaal econoom Geert Noels, journalist Jan Jacobs en politicus Jean-Marie Dedecker.

ambiguityHet is opvallend hoe gemakkelijk professionele journalisten en politici misbruik maken van de taalverloedering om hun eigen overtuiging te verdedigen. Zo is één van de oudste en meest lonende ‘truken van de foor’ om alles op één hoop te gooien.

silhouette 3576109 960 720Serge Desouter : In de jungle van desinformatie over het milieu en klimaat – beide vaak door elkaar gehaald: het milieu bepaalt niet het klimaat, maar het klimaat bepaalt wel het milieu – is het lastig om als gewone sterveling het goede van het foute te scheiden.

Artikel van Climategate.nl: Vandaag bracht ‘De Telegraaf’ groot nieuws onder de kop: VVD-Fractievoorzitter Klaas Dijkhoff resoluut over klimaattafels: ’Kans dat ik het letterlijk uitvoer nihil’. ’Werk begint pas, ík heb geen akkoord!’

logo rvjKlacht wegens eenzijdige berichtgeving door de VRT-nieuwsredactie

120px pinnacles western australiaWaarde redacties,

Hoe dikwijls kregen uw kijkers of lezers te horen en te lezen dat een klimaatdebat overbodig is, want er is een 97 % wetenschappelijke consensus?

Flag of Norway 12In vele landen wijzen wetenschappers op de tekortkomingen van de menselijke broeikashypothese (AGW = ‘Anthropogenic Global Warming‘) en de nefaste economische gevolgen van het daaruit voortvloeiende klimaatbeleid voor de samenleving. Zo ook in Noorwegen, getuige de hieronder weergegeven, enigszins ingekorte versie van een open brief van 20 wetenschappers aan de Noorse premier, Erna Solberg.

receipts 1372961 960 720Dr.Pieter Lukkes, Em. hoogleraar geografie uit Leeuwarden gaf ons de toelating om zijn bijdrage over de politieke (on)verantwoordelijkheid te publiceren. Zijn vaststelling is weinig verhullend.

feedbackNaar aanleiding van het artikel over de rol van CO2 ontvingen we een reactie die we  aan elke lezer voorleggen omdat we een reactie met dezelfde argumenten vroeger al kregen en het blijkbaar een veel gebruikt maar nog steeds foutief argument is.

CuvetHoewel de titel de indruk wekt dat het om een onleesbare wetenschappelijke bijdrage gaat, is dat niet het geval. De auteur heeft zelf geen wetenschappelijke vorming in het klimaatdomein maar hij deed wél de moeite om zich goed te informeren en kon daarvoor rekenen op de kennis van een ervarend fysicus en tevens een geduldige ‘leraar’, die ook elke wetenschappelijke 'Dwarsliggers'-publicatie vooraf goedkeurt.

 

174px Donald Trump official portrait croppedEen opmerkelijke brief van MIT professor Lindzen gericht aan president Trump aangaande klimaat. Consensus onder wetenschappers?

 

weide woestijn fictieGastauteur Eric Blondeel: We weten over het klimaat eigenlijk weinig, en vast veel minder dan de postmoderne mens gelooft. Maar één ding is wel heel zeker: het klimaat was altijd doorlopend in beweging, is dat vandaag ook nog en er is geen enkele reden om aan te nemen dat het ooit anders zal worden.

klimFhstickball.svgDe spijbelende klimaatjongeren hebben wetenschappers gevraagd om hun klimaateisen om te zetten in concrete beleidsmaatregelen. Dat is een stap in de goede richting. Om ook te slagen is er één belangrijke voorwaarde: dat de wetenschappers onafhankelijk zijn en de wetenschap de énige basis is en niet een politieke interpretatie ervan.

 

IPCCcircusGastauteur Jan Jacobs : Wat kost een groen klimaatbeleid? Eerder verschenen in Doorbraak
 
 
 

newspapers geen waarheidEen lezer van onze Nieuwsbrieven schreef tevergeefs een brief naar enkele redacties. Daarom publiceren wij zijn brief want we weten dat ‘hij vooraan stond in de rij toen ze het verstand hebben uitgedeeld’. Oordeel zelf en vraag u eens af waarom lezers van de traditionele kranten dat niet zouden mogen weten?

 

 

 

 

VN vlagDeel 2: Het IPCC en CO2

Gastauteur Dr. ir. Eric Blondeel: Deze bijdrage is beperkt tot het IPCC en de discussie over de klimaatopwarming.