Nuclear fusion windDe toekomst is een lange weg die begint met de kennis van vandaag en het zoeken naar de juiste weg. Het is géén geloof maar heel hard werken en veel kleine stapjes.

negatieve spiraalDe energiecrisis die op ons afkomt, zal voor onze nakomelingen dramatisch zijn. Niet alleen de economie en onze welvaart staan op het spel, ook de maatschappelijke ontwrichting mét mogelijks felle reacties van de straat zijn voorspelbaar. Het is een kwestie van tijd vooraleer de werkende middenklasse en de kansarmen zullen beseffen dat zij de ergste slachtoffers zullen zijn van het ontspoorde energiebeleid van de EU en onze eigen regeringen.

AustOp 1 februari 2020 verscheen in de Duitse publicatie ‘Die Welt’ een artikel met bovenstaande titel. De auteur was Stefan Aust, de uitgever van het blad.

Omwille van het elegant taalgebruik willen we al onze lezers die de Duitse taal goed beheersen de originele versie erg aanbevelen.

AustStefan Aust : Die deutsche Obsession von einem Umbau der Stromversorgung bedroht hiesige Unternehmen. Die erneuerbaren Energien sollen es nun richten. Doch wie absurd weit jenseits der Realität man sich bewegt, zeigen mehrere Beispiele.

hydrogen economy nanocomposite breakthroughDe laatste tijd is het een beetje stil geworden rond waterstof. Maar het is nog niet zo lang geleden dat ik regelmatig mensen ontmoette die me met een stralende blik vol enthousiasme vertelden hoe de ‘waterstofeconomie’ de wereld ging redden.

fog power line pylon fog überlandleitungHet 4.600 miljarden-fiasco. Een politiek onverdachte studie onthult de illusie van de energietransitie als een economische en ecologische nachtmerrie. 

Auteur: Fritz Vahrenholt.

Vertaling: Martien de Wit.

diesel griezel 02De bijdrage over Diesel wekte heel wat belangstelling en we ontvingen ook enkele commentaren die we u niet willen onthouden.


diesel griezel

Diesel lijkt dan toch zo geen griezel te zijn, maar de hogepriesters van het Groenlinks geloof slaan de dieselmotor in de ban.

 

 

 

 

doel exitDe slagzin “Kernenergie nee, bedankt” van de jaren 80 staat eigenlijk diametraal tegenover de ambitie van het IPCC (Intergovernmental Panel of Climate Change) om de wereld te redden door aan de CO2-knop te draaien. Immers, bij de vervanging van kernenergie door gas ontstaan 400 gram CO2 per kilowattuur die er bij het gebruik van kernenergie niet zouden zijn. Dit argument is stilzwijgend uit het debat verdwenen, wat suggereert dat de CO2 -uitstoot toch niet het voornaamste aandachtspunt is.

fake newsOp 29 september ll. verscheen op de website van Knack een artikel:'Moeten we politici verlossen van energiebeleid zodat ze zich kunnen concentreren op een boerkinidebat?'

Het is een bittere aanklacht tegen onze regeringen van de laatste 15 jaar. De beschuldiging is niet zozeer dat die ons hebben opgezadeld met een totaal onwerkbare en ook onoplosbare energiesituatie, maar dat ze geen kordate komaf hebben gemaakt met de vervanging van de kerncentrales.

280px Calle Larga at night during power cutHet Planbureau heeft even nagerekend en vastgesteld dat het in november nipt wordt met onze stroombevoorrading. Het is niet meer uit te sluiten dat, ook zonder extreme weersituaties, er tekorten zullen ontstaan die tijdelijke afschakelingen van de elektriciteit in grotere landsdelen noodzakelijk zullen maken. De reacties daarop heb ik als bijzonder onheilspellend ervaren.

 

kaarsIn november wellicht zullen een aantal gemeenten of straten zonder stroom komen te zitten. Dat is het gevolg van dringende onderhoudswerken aan de kernreactoren. Dan hier toch een paar vragen van een simpele leek.

 

 

vragen energieWe zijn nu aan het einde gekomen van onze verkenningstocht door het energielandschap. De aandachtige lezer, die ons over heel het parcours gevolgd heeft, zal een zekere frustratie voelen. We hebben enige moeite geïnvesteerd en veel aspecten bekeken, maar wat hebben we daarmee bereikt? Alles lijkt verward. Ieder detail schijnt met ieder ander detail verbonden. In heel dat kluwen is geen klare lijn en ook geen zich luid aanbiedende oplossing zichtbaar.

 

 

industry 3081477 340Het elektriciteitsnet is zoals een levend organisme. Het zag in België voor het eerst 'het licht' in 1885 te Brussel. Het is sedertien maar blijven groeien, en kan net zoals ieder levend wezen niet zomaar in een mum van tijd veranderd worden, al denken onze 'almachtige' poltici en journalisten dat dit wel kan. De black-out-outs zijn niet ver meer.

 

 

 

elektrische wagenRaar maar waar: ik ben er eigenlijk voor! Alleen zijn er wat problemen om het economisch rendabel te maken.

 

 

solar steam smallZwitserse onderzoekers tonen aan dat PV (Fotovoltaik) meer energie verslindt dan genereert.

Vertaling van Die verheerende Bilanz von Solarenergie (Basler Zeitung - 20/12/2017)

solar chinaGastauteur Dr. ir. Eric Blondeel: Volgens het IPCC warmt de aarde op door de toename van de antropogene CO2. Om CO2 productie tegen te gaan zijn klimaatakkoorden afgesloten. Zonnepanelen of  'Photo Voltaic' PV  energie dan maar?

wind zonWaarde lezers, dit overzicht van de hernieuwbare energiebronnen schets een beeld van de omvang van het energieprobleem en dus ook van de grote uidaging om de omslag naar hernieuwbare energie te maken. Een absolute 'must' voor elke beleidsverantwoordelijke!

plasma tokomakWe zijn nog maar enkele jaren verwijderd van gecontroleerde kernfusie. Die lijkt de droomoplossing te bieden: veilig en geen radioactief afval. Onbeperkte energie zonder nadelen en zonder einde. Tot zover het goede nieuws.

thoriumEr wordt tegenwoordig nogal wat ruchtbaarheid gegeven aan de thoriumroute als alternatief voor uraniumreactoren. En terecht! Die technologie heeft van 1964 tot 1969 in Oak Ridge gedraaid.

nouraniumlogo

Kernenergie… meer dan het uitspreken van dat woord is niet nodig om de stemming te bederven. Er is over kernenergie nooit een zakelijk, ernstig debat gevoerd. Alles speelt zich af op het vlak van emoties en van de ‘communicatie’. De polarisatie is extreem.