kaarsIn november wellicht zullen een aantal gemeenten of straten zonder stroom komen te zitten. Dat is het gevolg van dringende onderhoudswerken aan de kernreactoren. Dan hier toch een paar vragen van een simpele leek.

 

 

vragen energieWe zijn nu aan het einde gekomen van onze verkenningstocht door het energielandschap. De aandachtige lezer, die ons over heel het parcours gevolgd heeft, zal een zekere frustratie voelen. We hebben enige moeite geïnvesteerd en veel aspecten bekeken, maar wat hebben we daarmee bereikt? Alles lijkt verward. Ieder detail schijnt met ieder ander detail verbonden. In heel dat kluwen is geen klare lijn en ook geen zich luid aanbiedende oplossing zichtbaar.

 

 

industry 3081477 340Het elektriciteitsnet is zoals een levend organisme. Het zag in België voor het eerst 'het licht' in 1885 te Brussel. Het is sedertien maar blijven groeien, en kan net zoals ieder levend wezen niet zomaar in een mum van tijd veranderd worden, al denken onze 'almachtige' poltici en journalisten dat dit wel kan. De black-out-outs zijn niet ver meer.

 

 

 

elektrische wagenRaar maar waar: ik ben er eigenlijk voor! Alleen zijn er wat problemen om het economisch rendabel te maken.

 

 

solar steam smallZwitserse onderzoekers tonen aan dat PV (Fotovoltaik) meer energie verslindt dan genereert.

Vertaling van Die verheerende Bilanz von Solarenergie (Basler Zeitung - 20/12/2017)

solar chinaGastauteur Dr. ir. Eric Blondeel: Volgens het IPCC warmt de aarde op door de toename van de antropogene CO2. Om CO2 productie tegen te gaan zijn klimaatakkoorden afgesloten. Zonnepanelen of  'Photo Voltaic' PV  energie dan maar?

wind zonWaarde lezers, dit overzicht van de hernieuwbare energiebronnen schets een beeld van de omvang van het energieprobleem en dus ook van de grote uidaging om de omslag naar hernieuwbare energie te maken. Een absolute 'must' voor elke beleidsverantwoordelijke!

plasma tokomakWe zijn nog maar enkele jaren verwijderd van gecontroleerde kernfusie. Die lijkt de droomoplossing te bieden: veilig en geen radioactief afval. Onbeperkte energie zonder nadelen en zonder einde. Tot zover het goede nieuws.

thoriumEr wordt tegenwoordig nogal wat ruchtbaarheid gegeven aan de thoriumroute als alternatief voor uraniumreactoren. En terecht! Die technologie heeft van 1964 tot 1969 in Oak Ridge gedraaid.

nouraniumlogo

Kernenergie… meer dan het uitspreken van dat woord is niet nodig om de stemming te bederven. Er is over kernenergie nooit een zakelijk, ernstig debat gevoerd. Alles speelt zich af op het vlak van emoties en van de ‘communicatie’. De polarisatie is extreem.

 

vraagtekenDe kranten staan er vol van. Energiecrisis, energieschaarste, energiepolitiek, schone energie, groene energie, duurzame energie… Iedereen heeft er een mening over, is voor of tegen het een of ander aspect. Dus zullen we wel heel zeker weten wat energie precies is?