Print
Hits: 2166

Johan SanctorumBeste Johan Sanctorum,
Onwetendheid is géén excuus!

Uw artikel in Doorbraak “Code Rood: ‘nutteloos alarmisme’…” is heel opmerkelijk, maar uw uitspraken over de klimaatproblematiek vormen absoluut géén troef voor een degelijk artikel; het vertoont eerder een gebrek aan kennis. Slachtoffers van uw scherpe pen zijn ditmaal econoom Geert Noels, journalist Jan Jacobs en politicus Jean-Marie Dedecker.


Vooraf

U bent net als ikzelf en uw geviseerde figuren geen klimaatspecialist. Maar er is een duidelijk onderscheid tussen wat u schrijft en wat journalist Jacobs publiceert. Hij doet duidelijk véél meer moeite om bronnen te raadplegen en verwijzingen mee te geven die een controle toelaten, terwijl u die moeite niet doet. Over mijn bijdragen wil ik u en de Doorbraak-lezers duidelijk maken dat elk woord dat ik tot nog toe (via Doorbraak en andere Dwarsliggers-bijdragen) publiceerde vooraf werd goedgekeurd door een wetenschapper met een aanzienlijke kennis in drie wetenschappelijke disciplines die van groot belang zijn voor een goed begrip van de klimaatevolutie én de energieproblematiek: fysica, scheikunde en niet te vergeten wiskunde.

Gezond verstand

Dat Geert Noels pleit voor gezond verstand lijkt u af te schrikken. En wellicht had hij toen hij dat zei inderdaad niet gelezen dat er in Frankrijk een aantal kerncentrales zijn stilgevallen. Dat u dat wel deed is prima, alleen hebt u niet de moeite gedaan om u af te vragen waarom die kerncentrales werden stilgelegd. Daarom deze korte uitleg.

Bij het ontwerpen van kerncentrales bepaalt men ook de maximumtemperatuur voor het koelwater waarbij deze centrale moet kunnen werken. Dat is een kwestie van het aantal en de grootte van de warmtewisselaars en die kosten geld. Kortom, het is een geldkwestie en géén onoverkomelijk technische probleem. Bekijk maar eens de wereldkaart met de kerncentrales en u zult vaststellen dat het grootste aantal kerncentrales nog dichter bij de evenaar liggen dan onze Europese kerncentrales.

Door bijkomende investeringen of hogere eisen te stellen aan nieuwe kerncentrales kan men deze situatie voorkomen. Natuurlijk zijn er grenzen en wellicht zal het ooit wel eens gebeuren dat (veeleer in warmere landen) de temperatuur van het koelwater nog hoger ligt dan het maximum. Maar deze kortstondige onderbrekingen zijn nog altijd veel minder erg dan de wisselvallige productie van windmolens en zonnepanelen die soms maandenlang nauwelijks presteren, zoals onder meer bleek uit de officiële cijfers voor de maanden december en januari van 2017/18 én van 2018/19 en waardoor permanent een veel duurder alternatief moest worden aangesproken.
Dat u uitgebreid alle mogelijke kommer en kwel vermeldde bij de situatie in Frankrijk, geldt nog in veel grotere mate voor alternatieven, windmolens en zonnepanelen.

Over uw voorspellingen inzake hittegolven wil ik niet verder uitweiden. We houden ons liever aan het weinige dat we wel zeker weten over de klimaatveranderingen en de relatie tussen het weer en de klimaatevolutie hoort daar helaas nog niet bij. Statistisch is een toename van hittegolven en andere natuurlijke catastrofen in elk geval nog niet aangetoond. Dat zeggen ook de uitvoerige IPCC-rapporten.

Een eindeloos klimaatdebat?

Wat u eindeloos noemt, lijkt mij veeleer het totaal ontbreken van een debat en daarvoor ligt de schuld wel degelijk bij het IPCC dat verkondigde dat elk debat overbodig is omwille van wat zij bestempelen als ‘the science is settled’. Onwetenschappelijker kan het niet!

Met uw verwijt aan Jacobs toont u duidelijk dat voor u een debat evenmin hoeft. Als ik het goed lees dan zou u zelfs veel liever hebben dat ook Doorbraak, net zoals de traditionele mediakanalen, uitsluitend het IPCC-standpunt verkondigt.

Dat de VRT aan politiek-correcte indoctrinatie doet, maar volgens u niet éénzijdig bericht over de klimaatproblematiek, geeft aan dat uw opzoekingswerk voor uw boek nogal slordig was. Zelfs de VRT-ombudsman, Tim Pauwels, gaf in zijn antwoord op mijn klacht omtrent de eenzijdigheid van de klimaatinformatie via de VRT-Nieuwsdienst toe dat ze alleen geloof hechten aan het IPCC. Ik citeer: “VRT NWS is geen wetenschappelijke instelling, het is een redactie, dat benadrukken we nog eens. Alleen moet VRT NWS een koerslijn uitzetten in de woelige zee van opinies over klimaatverandering. Tot nader order staat het kompas van VRT NWS dus gericht op wat het VN-panel zegt.” Lees hier en hier het volledige relaas.

Overigens leid ik uit uw betoog af dat u de wetenschappelijke publicaties van het IPCC niet leest, want tussen de sloganeske politieke aanbevelingen van het IPCC en de veel genuanceerder wetenschappelijke bevindingen wordt de kloof alsmaar groter.

klimaat

 

Ik nodig u ten zeerste uit om bovenstaande grafiek aandachtig te bekijken. Deze toont heel duidelijk dat de klimaatgevoeligheid voor CO2 steeds kleiner wordt ingeschat door wetenschappers (ook door IPCC-wetenschappers). De voorspelling van een opwarming met 3 °C bij verdubbeling van de CO2-concentratie door het politiek geïnspireerde IPPC, die nog steeds gebruikt wordt om de dringendheid te onderbouwen wordt sinds 2010 steeds meer naar onder aangepast door de wetenschappers. Met uw suggestie dat het 5 °C kan zijn doet u er nog een schepje bovenop; voor politiek-correcte gelovigen kan er blijkbaar nooit te veel paniekzaaierij zijn. Maar oh wee, wanneer iemand dat alarmisme noemt!

Mocht u interesse hebben in een wetenschappelijke reden waarom de CO2- invloed op het klimaat beperkt is, raden we u aan dit artikel over de wet van Lambert-Beer te lezen.
Dat u echt denkt dat de mens in staat is om het klimaat in belangrijke mate te beïnvloeden én ook nog eens de opwarming van onze planeet kan tegenhouden, vind ik erg. Daar bezondigt u zich aan (geïndoctrineerde) zelfoverschatting. Immers, is het niet deze arrogantie die ook aan de basis ligt van de door u aangeklaagde eenzijdigheid van de VRT-Nieuwsredactie? Dat ze zelf beslissen wat we mogen weten en moeten geloven?
Ik denk dat u uit de vele reacties op uw bijdrage wel een en ander zou kunnen leren, mocht u daarvoor open staan.

Niets doen is géén optie, maar wat dan wel?

Dat er iets moet gebeuren is duidelijk. Maar we zouden al kunnen beginnen met begrippen niet dooreen te haspelen. Bijvoorbeeld: nu eens duidelijk zeggen wat de klimaatalarmisten – inclusief weerman Frank Deboosere - bedoelen met hun verwijt dat critici ‘klimaatontkenners’ zijn? En om voortaan een duidelijk onderscheid te maken tussen (nutteloze) klimaatmaatregelen en ecologische maatregelen die wél effect hebben en véél belangrijker zijn voor onze planeet wegens de toename van de wereldbevolking. Dat laatste is trouwens een véél groter probleem.


Ten slotte


Wanneer u roept om daadkracht, wel dan stel ik voor om deze reactie van Koen Peeters te lezen:
“Soms is het gezond verstand nogal ver zoek:

Als we geloven dat de aarde opwarmt, is het subsidiëren van airco's dan niet veel efficiënter dan het subsidiëren van zonnepanelen?

Als we geloven dat een opwarming van 2 graden een probleem is, waarom trekken we dan zo massaal op vakantie naar het zuiden waar het gemiddeld 4 à 5 graden warmer is dan hier?

Als we gelov260en dat de stijging van de zeespiegel een probleem is, is het bouwen van dijken dan niet veel efficiënter dan het bouwen van windmolenparken?

Als we geloven dat CO2-uitstoot het probleem is, moet Europa dan niet een gigantische uitbouw van kernenergie steunen in de plaats van windmolenparken te sponsoren? Frankrijk bewees in de jaren 70 dat de CO2-uitstoot van elektriciteitsproductie in 10 jaar tijd met 80-90% kan verlaagd worden met kerncentrales; Duitsland bewees recent dat met honderden miljarden geïnvesteerd in windmolenparken op 10 jaar geen meetbare CO2-reductie te realiseren is. Je moet dan echt niet heel slim zijn om te zien wat werkt en wat niet.

Als we geloven dat de CO2 uitstoot het probleem is, moeten we dan niet benzineauto's verbieden in de plaats van dieselauto's te pesten, aangezien benzineauto's 30% meer CO2 uitstoten dan dieselauto's?
Ik ben ingenieur. Ingenieurs verdienen hun kost met het vinden van oplossingen voor problemen. Het probleem van de klimaatalarmisten is blijkbaar niet de opwarming, een stijgende zeespiegel of CO2-uitstoot; want daar hebben ingenieurs goede en relatief goedkope oplossingen voor. Het probleem van de klimaatalarmisten lijkt vooral te zijn, hoe klop ik mensen geld uit hun zakken en doe ik hen ook nog geloven dat het goed voor ze is. Ze hebben dan gelijk; daarvoor moet je bij de politiek zijn en niet bij wetenschappers of ingenieurs.”


Beste Johan,

Mag ik hopen dat u net zoals alle andere Dwarsliggers gebeten bent om ZELF te weten en dat deze bijdrage uw kritische zin zal aanwakkeren?


Pierre ‘Pjotr’ Therie
Lid van Dwarsliggers.eu