Dovemansgesprek met een klimaatwetenschapper

niet willen horenTijdens een bijeenkomst begin deze maand kwam een Gentse burgerlijk ingenieur spreken over de energietransitie. Hij begon zijn toespraak met de bedenking dat er wel enkele maar niet iedereen in de zaal burgerlijk ingenieur was en zijn voordracht daarom geen te technische uiteenzetting zou worden. Dat werd het ook niet.

Hij begon met een verwijzing naar de consensus over de toegenomen menselijke CO2 als oorzaak voor de opwarming. Veertienduizend artikels waarvan het grootste deel ook een wetenschappelijke review doorstonden waren zijn bewijs . Wie daar aan twijfelde was ….

Ik weet niet of hijzelf de lijst van ‘wetenschappers die de ‘consensus’ ondersteunden van nabij bekeek, want ze is helemaal niet overtuigend, getuige dit uittreksel:

11.000 IPCC deskundigen kopie

 

Er is een ideologische consensus géén wetenschappelijke

Na zijn uiteenzetting over de energiemaatregelen volgde een vragenperiode. En ditmaal was ik de eerste die het woord kreeg.

Ik poneerde dat het IPCC de opdracht had om de invloed van de menselijke CO2 op het klimaat te onderzoeken en om voorspellingen te maken over de evolutie. Hij bevestigde dit en ik dacht dat het een interessante discussie zou worden.

Mijn tweede stelling was dat er ook nog andere oorzaken waren voor de temperatuurschommelingen van het klimaat. Daarop reageerde hij niet. Ik verwees daarom naar vroegere grote klimaatschommelingen. Daarop reageerde hij met: dat is miljoenen jaren geleden, zoals de Milankovitch cyclus en voegde eraan toe dat het verleden nu geen rol meer speelde. Tja

Toen vroeg ik hem of hij het publiek iets kon vertellen over de natuurlijke oorzaken die een rol spelen in de klimaatveranderingen. Waarop hij antwoordde dat het niet de bedoeling was om daarover een discussie te beginnen. Dat is dus de klimaatconsensus: weiger elke discussie en de consensus is bewezen.

Daarom ga ik even voor u beste lezers verder met wat ik hem nog wilde voorleggen:

Ik had hem een lijst van natuurlijke oorzaken willen voorleggen, zoals daar zijn:

De excentriciteit van de aardbaan.

De hoek tussen de rotatie as van de aarde en de ecliptica. Die verandert omwille van de rotatie van de precessiekegel en sz oscillatie van de as van de precessiekegel

Vulkanisme: Bovenaards door verspreiding van stof en gassen in de atmosfeer; Onderzees: door warmtetoevoeging in de oceanen.

Emissie van de zon: Er is een 11-jarige cyclus met een amplitude van 0,3 %. Er is een langere cyclus met een veel grotere amplitude die we maar heel summier kennen (Maunder minimum)

Kosmische straling. Die oefent invloed uit door wolkenvorming (Compton effect). Dat is een zeer belangrijke, weinig gekende factor.

Het magnetisch veld van de aarde. Omdat het de kosmische stralen meer of minder doorlaat.

Het albedo van de landoppervlakte.

CO2 in de atmosfeer; Natuurlijke en door de mens geproduceerde broeikasgassen. Het effect van de natuurlijke uitstoot is niet kwantitatief bepaalbaar maar groter dan dat van door de mens geproduceerd CO2.

Ik zou hem volgende gesteld hebben:

Mag ik hieruit niet besluiten dat het IPCC slechts een klein deel van de oorzaken bestudeert, de véél belangrijker natuurlijke oorzaken negeert en de voorspellingen daarom ook slechts één onderdeel zijn van de verklaring voor de klimaatopwarming?

 

Verschil tussen de wetenschappelijke publicaties en de politieke IPCC-boodschappen

Over zijn verwijzing naar die duizenden studies had ik ook enkele bedenkingen:

Er zijn inderdaad  veel wetenschappelijke bijdragen die bijna niemand leest en er zijn er ook nogal wat die geweigerd worden zonder dat daar een wetenschappelijke grond voor is, wél een ideologische.

Deze wetenschappelijke bijdragen gebruikt het IPCC als basis voor de politieke standpunten. Alleen doet het dat op een selectieve manier waardoor sommige belangrijke wetenschappelijke bevindingen niet in aanmerking komen.

Enkele voorbeelden:

In een van deze wetenschappelijke bijdrage staat letterlijk dat het klimaat een chaotisch systeem is. Wanneer een wetenschapper dat schrijft dan wéét hij ook dat correcte voorspellingen niet mogelijk zijn. Ooit iets over gehoord?

De wetenschappers zijn het ook niet eens over de IPCC-voorspellingen. Bekijk eens deze grafiek met de verschillende evoluties (voorspellingen) voor de concentraties CO2 van wetenschappers die de bijdragen leveren voor het IPCC:

IPCC voorspellingen

 

Op onderstaande grafiek ziet u duidelijk het verschil tussen de voorspellingen van de opwarming door CO2 en de gemeten waarden. Zijn voorspellingen die niet overeenstemmen met de (intussen) gemeten waarden nog geloofwaardig?

157 3

 

En het IPCC heeft er zelfs geen probleem mee om de eigen grafieken aan te passen wanneer dat nodig is: Terwijl in het IPCC-rapport van 1990 duidelijk de Middeleeuwse opwarming en de kleine ijstijd in de 17de eeuw te zien zijn, is in de grafiek van 2001 de Middeleeuwse opwarming verdwenen. Zo kunnen ze beweren dat het nog nooit zo warm geweest is. Ooit iets over gelezen?

IPCC opwarmingdata 1990 2001

Waarde lezers,

Ik zou zo nog een tijdje kunnen doorgaan, maar deze kritische vaststellingen volstaan wel om te eisen dat de klimaatwetenschappers eens gedwongen worden om het debat aan te gaan in plaats van hun ideologisch geïnspireerde uitspraken te mogen debitteren zonder debat.

Wanneer ze bereid zijn, kunnen ze alvast de degens kruisen met de duizend ondertekenaars van de internationale Climate Intelligence, CLINTEL-organisatie. Een lijst die inzake kennis niet moet onderdoen voor de fameuze ‘consensuslijst’!

  • Hits: 1622