Belgische Parlementen

  • Door het Volk verkozen, niet door partijen

    stemmen parlementAls opvolging van onze vorige Nieuwsbrief over het democratisch deficit van de Belgische verkiezingswetgeving onderzochten we hoe het anders kan: democratischer en met meer respect voor de verkozenen.