Filosofie

rata

 

Pjotrs Dwarsliggers

 

Beste lezers,

Over de naam Pjotrs Dwarliggers: Pjotr staat voor een gedachte die aan de basis lag van een verhaal dat begon in Wenen, toen politiek Europa zich in januari 2000 keerde tegen het Oostenrijkse volk en een bedenkelijke verslaggeving de waarheid geen schijn van kans gaf. Manipulatie van een bevolking die enkel kan doorbroken worden door dwarsliggers, die zich niet laten meeslepen door de waan van de dag. De Russische voornaam Pjotr, kwam er pas in 2006, als protest tegen de moord op Anna Politkovskaja en de personvrijheid in Rusland en in veel andere landen. In 2015 gaf een lezer de geuzennaam 'Dwarsligger' voor de nieuwsbrief 'Anders Gelezen'. Pjotr werd begin 2016 een trio van Dwarsliggers die samen dezelfde filosofie delen.

Twee motieven liggen aan de basis van dit initiatief: (1) zowel de traditionele media als de zogezegd vernieuwende nieuwssites online blijken al snel aan hetzelfde euvel te lijden. De drang om zo snel mogelijk in te spelen op de waan van de dag en (2) de eigen overtuiging als norm te nemen en het aantal ‘likes’ (van gelijkgezinden) als een bewijs van kwaliteit.

Als dwarsliggers willen we ons eerst zo goed mogelijk informeren vooraleer te schrijven. We gaan dus altijd te laat komen, maar zullen wel dieper graven, het breder plaatje proberen te zien, wat minder op dezelfde nagel kloppen zonder iets nieuws te vertellen.

We delen een passie: gebeten om te weten, vanuit het besef dat we weinig weten en zelfs niet durven hopen het ooit allemaal te weten, laat staan het te kunnen begrijpen.

Onze bijdragen zullen voortaan geen auteursnaam vermelden. De meeste zo niet alle bijdragen zijn immers het resultaat van een collectieve zoektocht. Alleen omwille van juridische redenen houden we intern een auteurslijst bij. Gastauteurs en auteurs van overgenomen/vertaalde stukken zullen uiteraard wel met naam vermeld worden.

We beperken ons niet tot het lezen, herkauwen en bekritiseren van bijdragen in de Nederlandstalige (Vlaamse) media, maar zoeken voor ons collectief ‘weten’ ook en vooral in buitenlandse publicaties.

Met onze tweewekelijkse nieuwsbrief richten we ons tot een lezerspubliek dat nieuwsgierig is. Dat zich een eigen opinie wil vormen en daarvoor bereid is om een inspanning te doen en de nodige tijd te nemen. Wij, zullen ons inspannen om ook complexe problemen op een verstaanbare manier te delen met onze lezers. Korte stukjes met een knipoog of een beetje ironie afgewisseld met analyses waarbij we ook onze eigen oogkleppen afdoen. We garanderen alvast één ding: dat we niet alleen schrijven voor gelijkgezinden of op zoek zijn naar ‘passende’ verklaringen die vooral moeten dienen om iedereen te vriend te houden. 'Die Gedanken sind frei'.

Dwarsliggers, noodzakelijk om het rechte spoor te houden

 

 Dwarsliggers v2
Gerard De Beuckelaer

In memoriam 08 december 2020

 

Marc Rabaey, heeft een militaire achtergrond maar is vooral een IT-specialist (System Thinking Strategist) die verschillende IT-projecten leidde voor de Generale Staf en de Koninklijke Militaire School. Nadien haalde hij ook nog een doctoraat TEW (Toegepaste Economische Wetenschappen). Het is Marc die in recordtempo de webstek ontwierp en met zijn opus magnum over de economische aspecten van de crisis in het Midden Oosten, gaf hij een visitekaartje af om U tegen te zeggen.

 

Pierre ‘Pjotr’ Therie, kolonel stafbrevethouder o.r., Member NATO Defense College 1994, gewezen Commandant 11de Geniebataljon, verantwoordelijke voor de bouw van een (UNHCR) vluchtelingenkamp in Kroatië, stafchef Belgisch detachement in Kismayo, Somalië, en gewezen defensieattaché voor Oostenrijk, Zwitserland, Kroatië, Slovenië en Macedonië. Hij publiceerde naast twee boeken ook opiniebijdragen op VRT News, het magazine Knack, 't Pallieterke en Doorbraak.be. Met dit initiatief wil hij zijn lezers méér bieden dan hij ooit alleen zou kunnen.

 

Jaak Peeters, Lic. Psychologie met bijkomende studies sociaal recht en bestuurswetenschappen. Publiceerde verschillende boeken, waarvan de laatste ‘Vlamingen zijn fatsoenlijke mensen’ werd uitgegeven door de uitgeverij Pelckmans in 2014. Lid van de wijsgerige kring Eindhoven en auteur van verschillende bijdragen voor Civis Mundi (Rotterdam) en Vrije tribunes in Vlaamse kranten. Medestichter van N-VA, maar niet langer politiek actief. Belezen Dwarsligger met een brede belangstelling, die zelf wil weten.

 

Peter Paul de Waal, studeerde af als Bestuursdeskundige aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, 1996. Zijn bijzondere aandacht ging naar de domeinen beleid, internationale betrekkingen en strategie. Hij was actief als medewerker van de dienst Waterschap en WTO Delta en was eveneens bedrijfsadviseur voor de gemeenten Assen en Groningen en voor de provincie Overijssel. Als auteur publiceerde hij opiniërende stukken in Trouw, NRC Handelsblad en Air Forces Monthly. Belezen Dwarsligger die met een open geest het debat verrijkt.

Eric Blondeel,  burgerlijk ingenieur en doctor in de toegepaste wetenschappen (KULeuven). Hij was actief in multinationals als CTO en internationaal multidisciplinair wetenschappelijk consulent. Hij was daarna gedurende meer dan 10 jaar vennoot in een KMO  actief in vacuüm plasma technologie, technologie applicatie en externe consulent. De passie voor correcte wetenschapsbeoefening in een multidisciplinaire context heeft hij nog steeds en dat kunnen de lezers ervaren bij het lezen van zijn interessante bijdragen.

 

Gastauteurs

 (in alfabetische volgorde)

Frank Bol, doctor in de economie (D.Phil. University of Oxford). Hij doceerde aan onder meer de K.U.Leuven, het Europa College, de University of Michigan, de Vlaamse Economische Hogeschool en Henley The Management College.

 

Serge Desouter, Witte Pater, werkte afwisselend in verschillende Afrikaanse landen, woonde vier jaar in een moslimgemeenschap in de Nigerese woestijn. Hij publiceerde een paar honderd artikels en een dertigtal boeken, vooral over volkenkunde en Afrikanistiek. Hij werkte voor de Verenigde Naties, Internationale Organisaties, Ngo’s en Kerkgemeenschappen. Hij was expert Geschiedenis en Mensenrechten voor het Internationaal Rwandatribunaal in Arusha.

 

Harry Van Der Horst, LtKol b.d. gewezen NL militair attaché in Moskou

 

Jan Vercammen dr. cardioloog, gewezen NV-A Volksvertegenwoordiger