Het warme Vlaanderen wordt bedreigd

breugel bruiloftHerinnert u zich de heisa rond ‘De Blokkendoos’? Wellicht slechts heel vaag, want veel mediabelangstelling was er niet. Nochtans raakt het onze warme Vlaamse maatschappij in de kern.

 

 

einstein Quote 2500 1894

Het warme Vlaanderen onder druk

De Blokkendoos was een kleuterschooltje in Antwerpen waar een jonge Vlaamse schooljuf valselijk beschuldigd werd van kindermisbruik door de allochtone ouders van enkele kinderen. Ze verloor haar job en lijdt nog steeds onder het haar aangedaan onrecht, zoals bleek uit een artikel in DS (8/09).

In dit artikel vertelt de kinderjuf Magalie Alpaers een ontroerend verhaal over onrecht. Maar het was meer dan een pijnlijke zaak voor de kinderjuf. De kleuterschool diende gesloten te worden.  Blijkbaar maakten deze allochtone ouders veel meer brokken dan het onrecht dat ze een juffrouw aandeden. Alleen, waar bleven de procedures van de overheid tegen de allochtone ouders die volgens de kranten 'hysterisch' te werk gingen. Is hysterie misschien een voldoende verschoningsgrond voor sommige bevolkingsgroepen?

Veel erger nog dan de lokale impact zijn de gevolgen voor de ganse Vlaamse scholengemeenschap en bij uitbreiding de ‘warme’ Vlaamse samenleving waar onder meer CD&V mee uitpakte tijdens de laatste verkiezingsperiode. Door een  kinderjuf te beschuldigen van misbruik wordt het voor elke schooljuf of schoolmeester uitkijken om kinderen eens een warme knuffel te geven. Welke juf durft het nog aan om even ‘mama’ te zijn voor het kleintje wanneer dat nodig blijkt. Door dergelijke onterechte beschuldigingen van allochtonen, die de warme Vlaamse samenleving duidelijk niet genegen zijn, dreigen wij een essentieel onderdeel van onze cultuur te verliezen. Een warme leefwereld, dat leer je niet uit de leerboeken. Dat is een geschenk die alleen warme mensen in verbondenheid kunnen geven door zichzelf te zijn en zich oprecht te geven in hun opvoedende opdracht..

Daarom is dit lokaal incident zoveel belangrijker dan een fait divers die de media erin zien. Daarom ook is het zo onbegrijpelijk dat de traditionele media hier niet méér aandacht aan besteedden. Ergerlijk omdat dit vooral het gevolg is van een gebrek aan durf om allochtonen terecht te wijzen. Het gevolg van een totaal misplaatste politiek-correcte (poco-)houding.  

Nood aan moedige redacties

In het archief van DS online vinden we onder de zoekterm 'De Blokkendoos' 173 resultaten en vonden we zeven inhoudelijke artikels over deze zaak. Politiek correct, heet dergelijke summiere berichtgeving.

In werkelijkheid gaat het om  een gebrek aan moed. Zoals dat ook het geval was bij het schandaal in de Engelse stad Rotherham. In DS, toch een toonaangevende krant, stonden (tot op 8/09) over dit schandaal waarbij meer dan duizend kinderen werden misbruikt, drie artikels in de gedrukte krant en evenveel in DS+. In het archief leverde de zoekterm 'Rotherham' 41 resultaten op. Daarenboven vonden we geen enkele bijdrage die zich zonder aarzeling afzet tegen het gedrag van de allochtone daders. Eén artikel draagt als titel "Misbruik toegedekt uit angst voor racisme?" (28/08). Jawel, met een vraagteken, terwijl de Engelse kranten reeds geruime tijd duidelijk maakten dat het over bijna uitsluitend Pakistaanse daders gaat. En dat iedereen die wist wat er gaande was verweten werd gezwegen te hebben uit schrik om voor racistisch versleten te worden.

Zalvend voor allochtonen, slaande voor de kerk  

Maar DS kan wel kritisch zijn en ‘er vol voor gaan’. Dat hoort ook zo, maar niet op basis van emoties en vooroordelen. Dat bewees de krant toen het ging over kindermisbruik in de kerk. Weg was elke terughoudendheid. De zoekterm 'bisschop Roger Vangheluwe' levert maar liefst 767 resultaten op. De zoekterm 'operatie kelk' over het gerechtelijk onderzoek leverde 206 vermeldingen op. Het kan wel zijn dat kindermisbruik in eigen land belangrijker is voor een redactie dan duizend kinderen in Engeland. De krant bewijst daarmee wel dat ze selectief is in haar verontwaardiging. In elk geval is de wanverhouding veelzeggend. In DS (maar ook in Knack, De Morgen en op de VRT) domineren (anti-klerikale) linkse invalshoeken.

Het poco-gedrag van DS redactie  is onbegrijpelijk. En laten we dat voor één keer niet minimaliseren: hier is meer aan de hand dan de schrik om de gemoederen op te hitsen. Het duidt op indoctrinatie wanneer een krant of magazine  zijn lezers niet of onvoldoende informeert over alle invalshoeken. Indoctrinatie wanneer men argumenten en feiten negeert, weglacht of relativeert wanneer ze niet stroken met het maatschappijbeeld van de eigen redactie – of ten minste van diegenen die beslissen wat er in de krant komt of niet. Intellectuele oneerlijkheid wanneer men de eigen overtuiging als norm neemt voor goede journalistiek. Wat is dan nog het verschil met de zo verguisde De Standaard van weleer? Daar kwam men minstens openlijk uit voor de gekozen invalshoek: AVV – VVK.

Is dat niet de verklaring waarom steeds meer weldenkende lezers wat anders willen lezen dan die v1200oorgekauwde en voorspelbare opinies in de kranten en weekbladen? Hun falen opent in elk geval mogelijkheden voor nieuwssites die niet gepamperd willen worden door de overheid en wel de moed hebben om alle meningen – ook controversiële - aan bod te laten komen. Om, hoe durven ze, kritiek te hebben op de  gezagsgetrouwe media.

Dwarsligger