email 297633 960 720 gray text sleepers02

dwarsliggers

Dwarsliggers ... noodzakelijk om het rechte spoor te houden
lees meer over onze filosofie

gebeten om te weten DRIE

Pjotrs Dwarsliggers Paaswens 17 april 2022

Pasen 2022Zondag vieren we Pasen. Een christelijke hoogdag die wel heel erg lijdt onder de gewelddadige actualiteit in Oekraïne en vele andere plaatsen. Niettemin wensen we u

Zalige Paasdagen samen met allen die u dierbaar zijn

Een moment om ons te bezinnen over de actualiteit.

 

Dit is geen Nieuwsbrief en ook geen Lezerstrommel. Het gaat enkel over een belangrijke vraag die ons bekommert:

Is het nog mogelijk om bijdragen te schrijven die beoordeeld worden op de kwaliteit van de tekst, zonder dat de auteur a priori geklasseerd wordt als Links of Rechts, als Havik of Duif, als Vriend of Vijand?

 

Een voorbeeld ter verduidelijking

Ik ontving recent een bijdrage over oorlogspropaganda. Ik las deze bijdrage, geschreven door Anne Morelli voor De Wereld Morgen.be. Zoals altijd vroeg ik mij niet eerst af of de auteur wel bonafide is. Na twintig jaar lezen en publiceren heb ik geleerd dat enkel de inhoud belangrijk is, niet de bekendheid, een diploma of de politieke obediëntie van de auteur.

Het artikel gaat over de principes van de oorlogspropaganda en de 10 vuistregels om deze propaganda te doorzien.

“Je moet altijd twijfelen, ook over je eigen mening. Je mag nooit zeggen ‘Ik weet het zeker’.”

 

Ik stuurde dit bericht door en kreeg volgende reactie:

Anne Morelli is een extreemlinkse Luikse politica die zich voordoet als neutrale wetenschapper aan de universiteit. Heb ooit haar boek over geschiedenis van de migratie gekocht, waarin ze perse wou bewijzen dat massamigratie de normaalste zaak van de wereld is in Europa. Alles behalve objectief. Dat het extreemlinkse blad De Wereld Morgen haar alle ruimte geeft, hoeft ons dus niet te verbazen.”

Deze reactie toont duidelijk hoezeer de maatschappij opgedeeld wordt in hokjes. Het is één uit de talrijke voorbeelden die we allemaal wel eens tegenkwamen.  Niet alleen over de oorlog in Oekraïne, eigenlijk over elk belangrijk maatschappelijk probleem: het klimaat, de energieproblematiek, de pandemiemaatregelen ….

Het zoeken naar een  verklaring waarom iets zoals een oorlog begint, is voor ‘overtuigden’ voldoende bewijs van de meegaandheid met de ‘agressor’ en wordt ditmaal gelezen als een goedkeuring van de Russische inval. Terwijl elke ietwat objectieve waarnemer zal erkennen dat er altijd een oorzaak is, ZONDER dat die daarom ook voldoende zou zijn of een rechtvaardiging zou inhouden voor een (élke) oorlog.

We vonden het wenselijk om mijn antwoord aan deze lezer met u allen te delen, want het is geen uitzondering:

“Een van de redenen waarom lezers soms reageren op artikels die we via onze Lezerstrommel verspreiden is precies wat jij schrijft: de auteur is niet objectief want ...

Laat dat nu één van de problemen zijn die we met de dwarsliggers willen aankaarten: niet de titels van de auteur, noch hun ideologische/partijpolitieke obediëntie interesseren ons, wél of het artikel goed onderbouwd is.

Wat Links schrijft over Rechts (bijvoorbeeld over Trump) en Rechts over Links, zijn beiden invalshoeken die op zich geen enkel bewijs leveren voor de waarheid, maar er wel toe bijdragen. Wie enkel leest (en gelooft) wat een 'gelijkgezinde' schrijft mist gegarandeerd een stuk van de waarheid.

Wij proberen alle invalshoeken te beoordelen op hun merites: de argumenten, de controleerbare feiten, vooral wanneer die nauwelijks of helemaal niet aan bod komen in de traditionele media ...

Een concrete vraag hier zou kunnen zijn: klopt het dat de Oekraïense regering na de regeringswissel het Russisch als officiële taal schrapte? Vermits dat inderdaad juist is, zal élke (?) Vlaamsgezinde beseffen wat dit betekent: van een talrijke bevolkingsgroep tweederangsburgers maken.

Nergens schrijven we dat dit de Russische invasie rechtvaardigt, wél dat het een verklaring is voor frustraties en reacties.

Elke oorlog roept het slechtste op in de mens. En ook daarover wéét ik dat dit géén privilege is van de Russen. En dat burgers die naar de wapens grijpen en misdaden tegen de menselijkheid begaan nog grotere wonden slaan, heb ik ervaren in de Balkan en in Somalië.

Kortom, het is zeer belangrijk om een tekst te lezen zonder vooroordelen ten aanzien van de persoon die het schrijft en te beseffen dat ook academische titels géén waarborg zijn op de waarheid. Denk maar aan de discussies over de pandemiemaatregelen, de energiecrisis en de opwarming van de aarde!”

Onze Paaswens is daarom heel duidelijk

Wij roepen alle weldenkende Vlamingen op om niet alleen hun kennis te zoeken bij gelijkgezinden maar ook aandacht te hebben voor de argumenten van andersdenkenden.

We willen hier meteen verwijzen naar de oproep van Knack om te durven twijfelen. Ook al vergeet de redactie van Knack af en toe zelf om hun oproep te respecteren.

en wij verzekeren u dat we onze filosofie zullen blijven in ere houden:

We garanderen alvast één ding: dat we niet alleen schrijven voor gelijkgezinden of op zoek zijn naar ‘passende’ verklaringen die vooral moeten dienen om iedereen te vriend te houden. 'Die Gedanken sind frei'.